Priemonės

Siekdama padėti pramonės įmonėms, ECHA sukūrė IT priemones, kuriomis naudojantis parengiama teiktina informacija ir padedama šią informaciją pateikti. Pagalbinės priemonės apima UFI kūrimo priemonę ir PCN formatą. PCN portalo dalis, susijusi su pagalba teikiant informaciją, šiuo metu kuriama.

Categories Display