Priemonės

Priemonės

Siekdama padėti pramonei ir valstybių narių paskirtoms įstaigoms, ECHA sukūrė IT priemones, padedančias rengti, teikti ir gauti informaciją apie pavojingus mišinius. Tarp tokių priemonių – UFI kūrimo priemonė, PCN formatas ir EuPCS. Be to, ECHA pramonei skirtame pranešimų teikimo portale informaciją galima parengti ir pateikti internetu. Įstaigos gali skaityti savo pranešimus prisijungdamos prie ECHA nuotolinės prieigos portalo.