Priemonės

Priemonės

ECHA sukūrė IT priemones, padedančias įmonėms parengti ir pateikti informaciją apie mišinius, kurie pagal CLP reglamento 45 straipsnį ir VIII priedą dėl žmogaus sveikatai keliamų ir fizinių pavojų klasifikuojami kaip pavojingi. Daugiau informacijos ir pagalbinės medžiagos rasite spustelėję toliau nurodytą priemonę.