Dwarna

Ċentru tal-avvelenament jipprovdi parir mediku liċ-ċittadini u lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa dwar emerġenzi tas-saħħa li jirriżultaw minn esponiment għal sustanzi kimiċi perikolużi jew għal aġenti tossiċi oħra, bħal mediċini, pjanti, gidmiet u tingiż. Iċ-ċentri tal-avvelenament fl-UE jwieġbu telefonati għal appoġġ kuljum u lejl u nhar.  

Skont ir-Regolament CLP, il-kumpaniji li jqiegħdu taħlitiet perikolużi fis-suq għandhom obbligu li jipprovdu informazzjoni dwar dawn it-taħlitiet lill-korpi maħtura nazzjonali rilevanti. Il-korpi maħtura jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli għaċ-ċentri tal-avvelenament sabiex dawn ikunu jistgħu jipprovdu parir mediku malajr f’każ ta’ emerġenza.

Dan is-sit web ġie stabbilit mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi sabiex jiffaċilita l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti l-ġodda mill-kumpaniji, mill-korpi maħtura u miċ-ċentri tal-avvelenament.

Sfond legali

L-isfond legali tal-obbligi għall-industrija li tippreżenta informazzjoni dwar taħlitiet perikolużi ġej mill-Artikolu 45 u l-Anness VIII tar-Regolament CLP.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jintroduċi żewġ elementi prinċipali:

  1. Format armonizzat għall-preżentazzjoni ta’ informazzjoni lill-korpi maħtura – Format komuni tal-UE gradwalment ser jissostitwixxi r-rekwiżiti ta' informazzjoni nazzjonali attwali. L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta hija relatata mal-kompożizzjoni kimika tat-taħlitiet perikolużi, l-identità u l-meded tal-konċentrazzjoni tal-ingredjenti, informazzjoni tossikoloġika u l-kategorija ta’ prodott skont sistema Ewropea tal-kategorizzazzjoni ta’ prodott (EuPCS) armonizzata.
  2. L-identifikatur ta’ formula unika (UFI) – L-UFI huwa kodiċi uniku li għandu jiġi stampat fuq it-tikketta tal-prodott. Dan joħloq rabta ambigwa bejn prodott imqiegħed fis-suq u l-informazzjoni dwar dik it-taħlita speċifika ppreżentata liċ-ċentri tal-avvelenament, sabiex il-formulazzjoni kimika tal-prodott tkun tista’ tiġi identifikata b’mod preċiż u malajr. Identifikazzjoni preċiża hija meħtieġa biex jiġu pprovduti miżuri kurattivi xierqa fil-każ ta’ telefonata ta’ emerġenza.

 

L-importaturi u l-utenti downstream li jqiegħdu taħlitiet perikolużi fis-suq ser ikunu responsabbli biex jippreżentaw l-informazzjoni meħtieġa fl-Istati Membri rilevanti.

 

Categories Display