Għodod

Għodod

Biex jingħata appoġġ lill-industrija u lill-korpi maħtura tal-Istati Membri, l-ECHA żviluppat għodod tal-IT biex jappoġġaw it-tħejjija, is-sottomissjoni u r-riċeviment ta’ informazzjoni dwar taħlitiet perikolużi. L-għodod disponibbli jinkludu l-Ġeneratur tal-UFI, il-format tal-PCN u l-EuPCS. Barra minn hekk, il-portal tas-Sottomissjoni tal-ECHA għall-industrija jippermetti t-tħejjija online u s-sottomissjoni tal-informazzjoni. L-awtoritajiet jistgħu jaċċessaw in-notifiki tagħhom billi jilloggjaw fil-portal tal-ECHA għall-aċċess mill-bogħod.