Passi għall-industrija

Stadji għall-industrija - introduzzjoni

Skont l-Anness VIII għar-Regolament CLP, l-importaturi u l-utenti downstream li jqiegħdu taħlitiet perikolużi fis-suq tal-UE se jkollhom jipprovdu informazzjoni speċifika dwar it-taħlitiet tagħhom lill-korpi maħtura. L-anness jispeċifika wkoll formati armonizzati għan-notifiki. L-informazzjoni fin-notifiki se tintuża miċ-ċentri għal kontra l-velenu għal skopijiet ta’ reazzjoni ta’ emerġenza relatata mas-saħħa f’każ ta’ inċidenti li jinvolvu dawn it-taħlitiet.

Dawn il-paġni jipprovdu appoġġ lill-industrija fir-rigward tal-obbligi tagħhom skont l-Anness VIII. Il-parir huwa bbażat fuq l-informazzjoni l-aktar attwali disponibbli.

 

Steps- intro- link to first page