Despre noi

Despre noi

Echipa ECHA dedicată centrelor de informare toxicologică coordonează activitatea desfășurată pe plan intern în agenție în ceea ce privește toate instrumentele informatice, orientările și asistența necesară pentru a ajuta părțile interesate să își îndeplinească obligațiile. Lucrăm în strânsă colaborare cu Comisia Europeană pentru a sprijini atât industria, cât și organismele desemnate ale statelor membre și centrele de informare toxicologică din fiecare stat.

Avem o serie de grupuri de lucru specializate și dedicate, formate din reprezentanți ai tuturor părților interesate, care se întâlnesc periodic pentru a discuta și a conveni asupra direcției de urmat. Grupurile noastre de lucru cuprind:

  • Grupul de lucru pentru utilizatorii instrumentelor informatice
  • Grupul de lucru pentru redactarea orientărilor
  • Grupul de lucru pentru regulile de validare
  • Grupul de lucru pentru EuPCS
  • Grupul de consultare al organismelor desemnate și al centrelor de informare toxicologică

Vă rugăm să utilizați formularul de contact specific al ECHA pentru orice eventuale opinii sau întrebări.

Cadrul juridic

În conformitate cu articolul 45 din Regulamentul CLP, întreprinderile care introduc pe piață amestecuri au obligația de a transmite informații despre anumite amestecuri periculoase organismelor naționale relevante. Organismele naționale pun aceste informații la dispoziția centrelor de informare toxicologică, pentru ca acestea să poată furniza recomandări cetățenilor sau personalului medical în situații de urgență. Anexa VIII la Regulamentul CLP, adoptată în martie 2017, definește cerințele armonizate pentru notificarea centrelor de informare toxicologică (PCN), aplicabile de la 1 ianuarie 2021.

Site-ul de față a fost creat de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) pentru a veni în ajutorul întreprinderilor, organismelor naționale și centrelor de informare toxicologică în respectarea noilor cerințe, oferindu-le instrumentele, orientările și asistența necesare.