Etape pentru industrie

Pași de urmat de către industrie – introducere

În conformitate cu anexa VIII la Regulamentul CLP, importatorii și utilizatorii din aval care introduc pe piața UE amestecuri periculoase vor trebui să transmită organismelor desemnate informații specifice privind amestecurile lor. Anexa specifică și un format armonizat pentru notificări. Informațiile cuprinse în notificări vor fi utilizate de centrele de informare toxicologică pentru a răspunde în cazul unei urgențe de sănătate determinate de un incident care implică aceste amestecuri.

Aceste pagini oferă asistență pentru industrie cu privire la obligațiile care îi revin în conformitate cu anexa VIII. Recomandările se bazează pe cele mai recente informații disponibile.

Steps- intro- link to first page