Instrumente

Instrumente

ECHA a dezvoltat instrumente informatice pentru a sprijini întreprinderile să pregătească și să transmită informații despre amestecurile clasificate pentru pericolele lor fizice sau pentru sănătate în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul CLP și cu anexa VIII la acesta. Faceți clic pe instrumentul de mai jos pentru mai multe informații și materiale de sprijin esențiale.