Declaring concentrations under Annex VIII to CLP Regulation

Nested Applications

Declaring concentrations under Annex VIII to CLP Regulation

Deklaration af koncentrationer

Bilag VIII til CLP-forordningen indeholder bestemmelser om de oplysninger, der gives om koncentrationerne af blandingers indholdsstoffer (stoffer, og blandinger i blandinger). Der gælder forskellige bestemmelser for farlige indholdsstoffer, som anses for stærkt problematiske, for andre farlige indholdsstoffer samt for indholdsstoffer, der ikke er klassificeret som farlige. Denne skelnen er defineret i afsnit 3.4 af del B af bilag VIII. Indsenderen skal angive koncentrationen eller koncentrationsområdet for hver komponent i henhold til fareklassen.

Andre farlige indholdsstoffer

Andre farlige indholdsstoffer samt indholdsstoffer, der ikke er klassificeret som farlige

Koncentrationen af indholdsstoffer, der er klassificeret for andre fareklasser, og indholdsstoffer, der ikke er klassificeret som farlige, bør angives som koncentrationsområder efter masse eller volumen i faldende rækkefølge, i overensstemmelse med tabel 2 i del B af bilag VIII (tabel 2 nedenfor).

I stedet kan den nøjagtige koncentration angives. Hvis den nøjagtige koncentration er større end 1 %, kan koncentrationsområdets øvre og nedre grænser afrundes til højst én decimal. Hvis den nøjagtige koncentration er højst 1 %, må der maksimalt anvendes to decimaler.

Alle identificerede indholdsstoffer i blandingen, der er klassificeret som farlige på grund af sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger, skal medtages i indsendelsen, selv om de er tilstede i koncentrationer under 0,1 %, medmindre de er påvist at være irrelevante for akutberedskab og forebyggende foranstaltninger.

Tabel 2: Koncentrationsområder for andre farlige indholdsstoffer og for indholdsstoffer, der ikke er klassificeret som farlige (stoffer eller MiM'er)

Koncentrationsområde for bestanddel, der er indeholdt i blandingen (%) Maksimal bredde af det koncentrationsområde, der skal anvendes i indsendelsen
≥ 25 - < 100 20 % enheder
≥ 10 - < 25 10 % enheder
≥ 1 - < 10 3 % enheder
> 0 - < 1 1 % enheder

 

 


Når du indberetter et koncentrationsområde, der overlapper to båndbredder, skal du angive et område ud fra den laveste maksimale bredde, der er tilladt, jf. følgende eksempler:

Nøjagtig koncentration Anvendt bredde af koncentrationsområde Eksempel på område Tilladt
11 % 10 % 10-20 %
11 % 2 % 10-12 %
11% 10 % 6-16 % X
11% 3 % 9.5-12.5 %