Kriteriji za izbor

Kandidat mora:

  • biti državljanin države članice Europske unije ili državljanin država iz Europskog gospodarskog prostora (Norveške, Islanda, Lichtensteina),
  • znati komunicirati na engleskom jer je to radni jezik ECHA-e
  •  imati temeljito znanje jednog od službenih jezika Europske unije i zadovoljavajuće znanje još jednog službenog jezika Europske unije
  • predočiti odgovarajuće preporuke o karakteru za ulogu
  • imati sva prava kao građanin
  • ispuniti obvezu služenja vojnog roka propisanu zakonom i
  • biti u dovoljnoj fizičkoj spremi za vršenje svojih dužnosti

Stručne kvalifikacije

Kandidati moraju imati potrebu razinu obrazovanosti i iskustva rada u struci, kao što je definirano u natječaju za radno mjesto.

Prihvaćaju se samo kvalifikacije koje su izdala ili kao ekvivalentna priznala tijela država članica Europske unije ili tijela država Europskog gospodarskog prostora.

Iskustvo rada u struci računa se od dana kada je kandidat stekao minimalnu kvalificiranost za vršenje predmetnog posla.