Osoblje

ECHA uglavnom nudi dvije razlicite vrste položaja: privremeni djelatnici i ugovorni djelatnici.

Privremeni djelatnici

Radna mjesta za privremene djelatnike klasificirana su u dvije funkcijske skupine, ovisno o naravi i znacaju njihovih dužnosti.

  • Funkcijska skupina administratora (AD) obuhvaca dvanaest stupnjeva od AD 5 do AD 16 koji odgovaraju tehnickim, administrativnim, savjetnickim, lingvistickim i znanstvenim poslovima..
  • Funkcijska skupina asistenata (AST) obuhvaca jedanaest stupnjeva od AST 1 do AST 11 koji odgovaraju izvršnim, tehnickim i službenickim poslovima.

Opcenito gledano, ugovor privremenih djelatnika traje pet godina i moguce ga je produljiti na neko odredeno vrijeme. Ako se ugovor produlji i drugi put, bit ce to na neodredeno vrijeme.

Probni rok privremenih djelatnika iznosi šest mjeseci.

Ugovorni djelatnici

Položaji ugovornih djelatnika klasificirani su u cetiri funkcijske skupine, ovisno o njihovim dužnostima i odgovornostima.

  • Funkcijska skupina I odgovara poslovima administrativne podrške..
  • Funkcijska skupina II odgovara tajnickim poslovima i poslovima vodenja ureda.
    Funkcijska skupina III odgovara izvršnim poslovima, poslovima sastavljanja i racunovodstvenim poslovima.
  • Funkcijska skupina IV odgovara administrativnim, savjetnickim i lingvistickim poslovima.

Ugovor ugovornih djelatnika traje maksimalno tri godine i moguce ga je produljiti na neko odredeno vrijeme. Ako se ugovor produlji i drugi put, bit ce to na neodredeno vrijeme.

Ugovorni djelatnici zaposleni na razdoblje dulje od godine dana imaju probni rok od devet mjeseci.