Proces zapošljavanja

Sva naša slobodna radna mjesta oglašavamo na ECHA-inoj web stranici. Do navedenog roka morate podnijeti kompletnu dokumentaciju. 

Selekcijski odbor će pregledati sve valjane prijave i usporediti ih s kriterijima definiranima u natječaju za radno mjesto. Taj će odbor odabrati najprikladnije kandidate na objektivan, nepristran i transparentan način i pozvat će ih na razgovor.

Razgovor i pismeno testiranje

Sljedeća faza procesa obuhvaća razgovor sa selekcijskim odborom koji se imenuje za svaki postupak selekcije. Odbor će procijeniti kandidate prema kriterijima definiranima u natječaju za radno mjesto.

Razgovor će se voditi na engleskom, ali moguće je da će se testirati i znanje drugog stranog jezika. Izvorni govornici engleskog jezika također mogu očekivati testiranje svojih vještina u drugom stranom jeziku.

Osim razgovora, kandidati će pisati i test na engleskom jeziku u svojem području stručnosti potrebnom za određeni profil. 

Rezervni popisi

Nakon razgovora i pismenog testiranja selekcijski odbor će sačiniti rezervni popis najprikladnijih kandidata. ECHA može zapošljavati osoblje s rezervnog popisa u bilo koje vrijeme tijekom razdoblja valjanosti tih popisa, koje, općenito, iznosi dvije godine s mogućnošću produljenja za još godinu dana.

Morate imati na umu da uvrštavanje na rezervni popis ne znači nužno i pravo na zapošljavanje.

Postupak selekcije može potrajati do šest mjeseci od krajnjeg roka za predaju prijava do odobrenja rezervnog popisa.

Kandidati mogu zatražiti reviziju u roku od deset dana od zaprimanja obavijesti o odluci. Mogu također podnijeti i žalbu u roku od tri mjeseca. Poput svih građana Europske unije, kandidati mogu također uložiti i pritužbu Europskom pučkom pravobranitelju.