Stažiranja

ECHA traži osobe koje su nedavno diplomirale i žele doprinijeti svakodnevnom radu Agencije.

Osobama sa završenim visokim obrazovanjem svake se godine nudi do 20 mjesta za stažiranje na znanstvenim područjima kao što su kemija, toksikologija, biologija, ekologija i tehnologija te na upravnim područjima kao što su pravo, komunikacije, financije, ljudski resursi i informacijske i komunikacijske tehnologije. Pripravnički staž obično započinje početkom ožujka ili rujna.

Program pripravničkog staža namijenjen je:

  • Osobama koje su nedavno stekle sveučilišnu diplomu i nositeljima tehničke ili stručne kvalifikacije odgovarajuće razine na područjima relevantnima za zakonodavstvo o kemikalijama ili drugim područjima relevantnima za administrativne poslove institucija Europske unije.
  • Osobama zaposlenima u javnom ili privatnom sektoru na poslovima koji iziskuju visoko obrazovanje na područjima koja su relevantna za mjerodavno zakonodavstvo o kemikalijama.

Razgovori s bivšim pripravnicima


Trajanje

Pripravnički staž može trajati od tri do šest mjeseci i ne može se produljiti više od toga.

Novčane naknade

Programom pripravničkog staža za osobe sa završenim visokim obrazovanjem osigurana je i novčana naknada od otprilike 1300 eura.

Pripravnici koji nastave primati naknadu za rad od svojih poslodavaca ili bilo koju drugu novčanu naknadu ili doplatak imat će pravo na novčanu naknadu od ECHA-e samo ako je iznos koji primaju manji od navedenog iznosa. U tom će slučaju pripravnici primiti iznos jednak razlici između njihovihprimanja i iznosa ECHA-ine novčane naknade.

Zaposleni pripravnici moraju predočiti potvrdu o naknadi za rad, troškovima i doplatcima koju je potpisao njihov poslodavac.

Uvjeti

Da biste se prijavili za mjesto pripravnika sa završenim visokim obrazovanjem, morate:

 

  • biti državljanin države članice Europske unije ili državljanin neke od država Europskoga gospodarskog prostora (Norveške, Islanda, Lihtenštajna). Državljani država kandidatkinja koje se korisnice pretpristupne strategije također mogu biti primljeni ovisno o dostupnosti proračunskih sredstava i ECHA-inim kapacitetom prijema. Može biti primljen i ograničen broj državljana država koje nisu članice Europske unije.
  • znati komunicirati na engleskom jeziku jer je to radni jezik ECHA-e
  • imati sveučilišnu diplomu ili jednakovrijednu stručnu kvalifikaciju ili obavljati poslove koji iziskuju visoko obrazovanje na područjima relevantnima za ECHA-u

Ako budete odabrani, bit ćete pozvani na telefonski i/ili osobni razgovor.

Pripravnici nemaju zdravstveno osiguranje. Prije početka svog pripravničkog staža morate dokazati da imate zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgode koje je valjano u Finskoj.

Pripravnički staž ne nudi se kandidatima koji su već bili pripravnici u instituciji ili tijelu EU-a, zaposleni u instituciji ili tijelu EU-a ili su radili u ECHA-i kao privremeni djelatnici, istraživači ili interni stručnjaci dulje od osam tjedana.