Financiranje i tehnička podrška

Financijska sredstva za održive kemijske projekte na razini EU-a i država članica nude javne i privatne organizacije. Tehničku potporu osiguravaju istraživačke i specijalizirane institucije.

Na ovoj stranici pronaći ćete popis financijskih institucija i programa kao i institucija i programa za tehničku podršku dostupnih na području EU-a.

Program LIFE

 

Vrsta potpore
Financijska
Opis
Programom LIFE mogu se osigurati financijska sredstva za projekte ispitivanja, demonstracije i tržišno orijentirane projekte koji se odnose na zamjenu opasnih kemikalija. Program LIFE vrlo je otvoren u smislu prihvatljivih korisnika te vrsta i struktura projekata.
Internetska adresa
http://ec.europa.eu/environment/life/

Obzor Europa

 

Vrsta potpore
Financijska
Opis
Obzor Europa ključni je program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija do 2027. s proračunom od 95,5 milijardi eura. 
Internetska adresa
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
Nacionalne kontaktne točke
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp

Europska investicijska banka (EIB)

 

Vrsta potpore
Financijska/tehnička
Opis
Europska investicijska banka pruža financijsku pomoć i tehničku stručnost za održive investicijske projekte koji pridonose ciljevima politike EU-a.
Internetska adresa
https://www.eib.org/en/index.htm

COSME

 

Vrsta potpore
Financijska
Opis
COSME (Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća) omogućuje malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) pristup financiranju u svim fazama njihova životnog ciklusa – osnivanja, širenja ili prijenosa poslovanja.
Internetska adresa
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_endd>

Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA)

 

Vrsta potpore
Financijska
Opis
Misija EISMEA-e jest pružiti visokokvalitetnu potporu europskim inovatorima, istraživačima, poduzećima i potrošačima. Agencija nastoji ojačati položaj Europske unije kao globalnog predvodnika u istraživanju i inovacijama, ojačati njezino jedinstveno tržište, otvoriti mogućnosti za MSP-ove i zadržati visoke standarde zaštite svojih građana u smjeru konkurentnijeg, digitalnijeg, zelenijeg i uključivijeg EU-a.
Internetska adresa
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities_en