Što trebate razmotriti za svoj posao

Dokazivanje sigurne uporabe vaše tvari u registracijskom dosjeu zahtijeva značajno ulaganje vremena, novca i stručnosti.

Morate uspostaviti dijalog i sklopiti ugovore s poduzećima supodnositeljima registracije radi dogovora o načinu podjele troška za potrebne podatke o opasnosti i s time povezani rad na procjeni rizika. Također ćete se morati usuglasiti o načinu iznošenja informacija u registracijskom dosjeu.

Zapamtite da registracijom svojim klijentima pokazujete kako ste odgovoran dobavljač koji doprinosi sigurnijoj uporabi kemikalija. 

 

1. Koje je tržište za vašu tvar?

Upoznajte se s potrebama svojih klijenata
Pravovremeno obavijestite svoje klijente o namjeri registracije kako biste mogli saznati količinu potražnje za tu tvar.

Uzmite u obzir regulatorna predviđanja za svoju tvar
Mogu li unutarnja svojstva vaše tvari potencijalno izazvati zabrinutost za ljudsko zdravlje ili okoliš? Ako je odgovor pozitivan, ona će u bliskoj budućnosti možda biti postupno povučena s tržišta u skladu s drugim postupcima iz Uredbe REACH, kao što je autorizacija.

2. Kako registracija u skladu s Uredbom REACH utječe na vaše poduzeće?

Donesite odluku o vrsti registracije
U kojem količinskom rasponu planirate registrirati svoju tvar?  Odnosi li se vaša registracija samo na uporabu tvari kao intermedijera u strogo kontroliranim uvjetima? Obvezni podatci i troškovi povezani s vašom registracijom uvelike se razlikuju ovisno o tonaži i vrsti registracije.

Prikupite i procijenite dostupne informacije o svojoj tvari
Na temelju vrste registracije, trebate prikupiti informacije o svojoj tvari i njezinim utjecajima na ljudsko zdravlje i okoliš. To je posao stručnjaka. Imate li stručnjaka u svojem poduzeću ili trebate angažirati vanjskog suradnika?

Sastavite vlastiti registracijski dosje
Iako se očekuje da će većina informacija biti dostavljena zajednički s drugim poduzećima, određene se informacije zahtijevaju od svakog podnositelja registracije pojedinačno. Trebate odlučiti želite li taj zadatak obaviti unutar poduzeća ili angažirati vanjskog stručnjaka.

Izračunajte pristojbu za registraciju u skladu s Uredbom REACH
Za registraciju u skladu s Uredbom REACH trebate platiti pristojbu ECHA-i, a ona ovisi o količinskom rasponu, vrsti registracije i veličini poduzeća.

Mala i srednja poduzeća mogu iskoristiti pogodnosti smanjenih registracijskih pristojbi. Trebate pažljivo provjeriti pripadate li toj kategoriji jer ECHA može zatražiti odgovarajuću dokumentaciju u kasnijoj fazi.

Utvrdite uporabe i uvjete uporabe svoje tvari za vlastite uporabe i uporabe u lancu opskrbe
Imate li uporaba za koje želite zadržati povjerljivost? Ako se registracija odnosi na tvar koju ćete registrirati u količinskom rasponu od 10 ili više tona godišnje, trebat ćete sami provesti procjenu kemijske sigurnosti za tu tvar.

Znate li koje su ključne uporabe vaše tvari za vaše klijente? Koje uporabe želite podržati u svojoj registraciji?

Poznajete li dobro svoje klijente i dobavljače? Ako ih dobro poznajete, vjerojatno možete računati na njihovu pomoć u prikupljanju informacija za svoju registraciju. Ako ih ne poznajete dobro, trebate rezervirati vrijeme i resurse kako biste pronašli nužne podatke.

Pripadate li sektorskoj organizaciji? Ako pripadate, je li ona organizirala prikupljanje informacija o uporabama? U suprotnom, možda ćete trebati sami prikupiti te informacije.

Redovito ažurirajte registraciju
Nakon registriranja, svoje registracije trebate redovito ažurirati. Primjerice, trebate procijeniti nove uporabe kako biste dokazali da su sigurne i obuhvaćene registracijom. Nadležna tijela također mogu zatražiti ažuriranja. Rezervirajte resurse za pripremu ažuriranja.

3. Trebate surađivati s drugim poduzećima

Pronađite svoje supodnositelje registracije
Ako imate supodnositelje registracije za svoju tvar, od vas se očekuje da troškove registracije podijelite s njima. Time će se smanjiti vaši pojedinačni troškovi. Zahvaljujući zajedničkoj registraciji možete spriječiti udvostručavanje rada i ispitivanja na životinjama.

Međutim, možda ste vi jedini koji registrirate određenu tvar. To znači da ne trošite resurse na suradnju s drugima, ali i da sav posao za potrebe registracije morate obaviti sami.

Pokrenite suradnju sa svojim supodnositeljima registracije
Supodnositelji registracije trebaju se dogovoriti o načinu suradnje.

Ako suradnju organizirate od samog početka, morate uložiti vrijeme i resurse u početnoj fazi.

Ako je vaša tvar već registrirana, postupak registracije obično je brži i uglavnom se sastoji od postizanju dogovora o razmjeni podataka i podjeli troškova s postojećim podnositeljima registracije.

Stupite u interakciju sa supodnositeljima
Sa supodnositeljima registracije trebate se dogovoriti o sadržaju zajedničke registracije. To znači da trebate uložiti u suradničke aktivnosti, kao što su sastanci ili mrežne konferencije.

Procijenite informacije koje posjedujete kao skupina supodnositelja registracije
Na temelju vrste vaše registracije i informacija koje su utvrdili vaši supodnositelji registracije, trebate razmotriti i pouzdanost i relevantnost informacija. To je posao stručnjaka. U dogovoru sa svojim supodnositeljima registracije trebate donijeti odluku o tome hoćete li za obavljanje tog posla angažirati vanjskog suradnika.

Pregovarajte o razmjeni podataka
Vlasnici podataka imaju pravo na naknadu za podatke. Trebate rezervirati resurse za te pregovore.

Pribavite informacije koje vam nedostaju za registraciju
Ako vi ili vaši supodnositelji registracije nemate sve podatke koji su potrebni za registraciju, trebate unaprijed odlučiti o najboljem načinu dopunjavanja podataka koji nedostaju. To je posao stručnjaka. U dogovoru sa svojim supodnositeljima registracije trebate donijeti odluku o tome hoćete li za obavljanje tog posla angažirati vanjskog suradnika.

Zapamtite da pokuse na kralježnjacima možete koristiti samo kao posljednje rješenje.

Sastavite zajednički registracijski dosje
Registracijski podatci trebaju biti uneseni u registracijski dosje polje po polje. U dogovoru sa svojim supodnositeljima registracije trebate donijeti odluku o tome hoćete li za obavljanje tog posla angažirati vanjskog suradnika.

Redovito ažurirajte svoju registraciju
Nakon registriranja trebate redovito ažurirati i zajedničke dijelove registracije. Osim toga, ažuriranja mogu zatražiti i nadležna tijela. Rezervirajte resurse za pripremu ažuriranja i dogovorite sa svojim supodnositeljima registracije o postupku ažuriranja.

 

4. Kako organizirati rad unutar poduzeća

Pojednostavite interne postupke za registraciju u skladu s Uredbom REACH
Priprema registracije može potrajati i godinu dana. Ako nema dostupnih informacija o opasnostima, priprema može trajati i duže. Ako trebate registrirati nekoliko tvari, izradite jasan projektni plan kako biste mogli upravljati opsegom posla.

Jesu li vaši kolege upoznati s Uredbom REACH i što ona znači za vaše poduzeće? Uspostavljanje sustava praćenja pitanja povezana s Uredbom REACH dugoročno je isplativo. U njega trebate uključiti, primjerice, fakturiranje, prodaju i kolege koji se bave izradom sigurnosno-tehničkih listova.

Planirajte način praćenja količina tvari u svojem poduzeću. Neku tvar možete, primjerice, uvoziti iz različitih zemalja, upotrebljavati je kao intermedijer ili na druge načine, uvoziti je samostalno i u smjesama; sve će to utjecati na vaše dužnosti.

Predvidite potrebu revizije svojih sigurnosno-tehničkih listova
Nove informacije prikupljene tijekom postupka registracije mogu dovesti do promjena, primjerice, u razvrstavanju tvari te je sigurnosno-tehničke listove potrebno ažurirati. Kada je sigurnosno-tehnički list ažuriran, trebate priložiti scenarije izloženosti za opasne tvari koje su registrirane u količini od 10 ili više tona godišnje.