Trebam li registrirati svoju tvar?

Nakon što saznate identitet svoje tvari, morate saznati trebate li svoju tvar registrirati ili je izuzeta od obveze registracije.

Na mrežnom mjestu ECHA-e možete provjeriti je li vaša tvar već registrirana. To je prvi pokazatelj treba li se vaša tvar registrirati.

 

Korak 1. Provjerite je li vaša tvar kao takva izuzeta od obveze registracije

Sljedeće tvari ne trebaju se registrirati, bez obzira na to kako ih upotrebljavate:

 • polimeri: tvari koje zadovoljavaju definiciju polimera iz Uredbe REACH ne trebaju se registrirati, ali monomeri i druge tvari koje se upotrebljavaju za proizvodnju polimera možda će biti potrebno registrirati,
 • tvari obuhvaćene Prilogom V. Uredbi REACH: ovaj popis opisuje 13 širokih kategorija tvari,
 • tvari navedene u Prilogu IV. Uredbi REACH: ovaj popis sadržava 68 tvari niskog rizika, obično prirodnog podrijetla, uključujući vodu,
 • radioaktivne tvari: tvari koje toliko zrače da je potrebno zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš uređene su direktivom Euratoma,
 • tvari obuhvaćene nacionalnim izuzećem u interesu obrane.
Korak 2. Provjerite je li uporaba vaše tvari izuzeta od obveze registracije
Tvari se ne trebaju registrirati kada se upotrebljavaju samo:
 
 • kao neizolirani intermedijeri: intermedijeri koji tijekom sinteze nisu namjerno uklonjeni iz opreme u kojoj se sinteza odvija (osim za uzorkovanje),
 • za istraživanje i razvoj usmjeren prema proizvodu i procesu (PPORD): te su tvari izuzete od obveze registracije u razdoblju od pet godina (s mogućim produženjem) ako ECHA-u obavijestite o svojim aktivnostima u području PPORD-a,
 • u hrani ili stočnoj hrani (uključujući uporabe kao aditivi ili aromatizirajuće tvari),
 • u lijekovima za ljudsku ili veterinarsku uporabu kao aktivne ili pomoćne tvari,
 • kao aktivne tvari u biocidnim proizvodima ili proizvodima za zaštitu bilja. Smatra se da su takve tvari već registrirane.

Ako se vaša tvar upotrebljava i u druge svrhe koje nisu izuzete, trebate je registrirati i za te uporabe.

 

Korak 3. Provjerite je li vaša tvar izuzeta od obveze registracije zbog svojeg podrijetla ili povijesti
Sljedeće se tvari ne moraju registrirati:
 
 • tvari koje su već registrirane, izvezene ili ponovno uvezene u EGP, 
 • tvari pod carinskim nadzorom s namjerom ponovnog izvoza, 
 • otpad: tvari koje se odbacuju kao otpad (iz kućanstava, poslovnih objekata ili industrije), kako je definirano Direktivom o otpadu, ne moraju se registrirati, ali tvari proizvedene iz oporabljenog otpada općenito se trebaju registrirati, osim
 • već registriranih oporabljenih tvari.
Na sljedeće tvari primjenjuju se neke posebne odredbe Uredbe REACH, ali one nisu izuzete od obveze registracije: 
 
 • nano čestice 
 • tvari koje nisu opasne i nisu razvrstane 
 • tvari u kozmetičkim proizvodima
 • materijali koji dolaze u dodir s hranom
 • goriva 
 • tvari prisutne u smjesama ispod određenih graničnih koncentracija
 • interni ili prevezeni izolirani intermedijeri 
 • posebno zabrinjavajuće tvari 
 • tvari za koje je potrebna autorizacija ili ograničenje 
 • tvari koje netko drugi prijavi u skladu s Direktivom 67/548/EEZ. 
Ako ste ih vi prethodno prijavili, vaša prijava smatrat će se registracijom u skladu s Uredbom REACH te imate obvezu redovito ažurirati registraciju.