Útmutató

Útmutató

Az „Útmutató az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkhoz – a CLP rendelet VIII. melléklete” című dokumentum első változatát 2019 márciusában adták ki az ECHA partnereivel, nevezetesen a Partner Szakértői Csoporttal, a Fórummal, a tagállamok illetékes hatóságaival és a Bizottsággal folytatott hivatalos konzultációt követően. A szövegtervezetre kapott észrevételek és az ECHA válaszai a konzultációk mindegyik fázisából rendelkezésre állnak az ECHA weboldalán az Útmutatóval kapcsolatos lezárt konzultációk között.

Az „Útmutató a VIII. melléklethez” támogatja a CLP rendelet VIII. mellékletének alkalmazását, amely meghatározza a veszélyes keverékekre vonatkozó információ kijelölt szervekhez történő benyújtásának hatókörét és követelményeit.

Az „Útmutató a VIII. melléklethez” legújabb változata az ECHA weboldalán az „Útmutató a CLP rendelethez” pont alatt található.

Egyéb vonatkozó Útmutatók:

  • Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz, az „Útmutató a CLP rendelethez” pont alatt található
  • Útmutató az árucikkekben lévő anyagokra vonatkozó követelményekhez, az „Útmutató a REACH rendelethez” pont alatt található
  • Útmutató a biztonsági adatlapok összeállításához, az „Útmutató a REACH rendelethez” pont alatt található