Készítsen elő és nyújtson be egy toxikológiai központ értesítést (PCN)

Az ECHA bejelentési portálja toptext

Az IUCLID (egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis) egy szoftveralkalmazás, amely a vegyi anyagok lényeges és veszélyességi jellemzőivel kapcsolatos adatok kezelésére szolgál. A szabályozó szervek és a vegyipar egyaránt ezt a formátumot használja a különféle szabályozási programok végrehajtása során. A toxikológiai központ értesítése (PCN) formátum az IUCLID-formátum egyik alkategóriája, melyet a CLP-rendelet 45. cikkével és VIII. mellékletével összhangban egészségügyi vagy fizikai veszélyek szempontjából osztályozott keverékekre vonatkozó információk összeállításához használnak.

Az ECHA-felhő egy online szolgáltatás, amely lehetővé teszi az uniós székhelyű vállalatok számára, hogy PCN-dokumentációkat készítsenek és nyújtsanak be IUCLID-formátumban. A szolgáltatás használatához először létre kell hoznia egy ECHA-fiókot, és el kell fogadnia a feltételeket. A felhőben dolgozva szabadon válthat a dokumentációk elkészítésére szolgáló IUCLID-felhőszolgáltatás és a benyújtásra szolgáló ECHA bejelentési portál között. 

Az ECHA bejelentési portáljára mutató hivatkozás

Alapvető támogató anyagok a PCN-ek készítéséhez és benyújtásához

 

Az IUCLID-felhő mellett offline úton is elkészíthető a PCN-dokumentáció az IUCLID 6 asztali számítógépen vagy szerveren futtatott verziója segítségével, melyek az IUCLID weboldalról tölthetők le. Ne feledje, hogy a munkamenet során az IUCLID 6 legfrissebb verzióját használja. Az offline módon létrehozott dokumentációk később feltölthetők a portálra. 

A benyújtáskor a portálon a rendszer automatizált PCN-validálási szabályokat vagy ellenőrzéseket futtat le a dokumentáción. A benyújtás előtt az IUCLID-ben található validálóeszköz segítségével ellenőrizheti a dokumentációt. Miután a dokumentáció megfelelt a validálási ellenőrzéseknek, elérhetővé válik az érintett tagállamok kijelölt szervei felé történő benyújtás, melyek az eDelivery szolgáltatáson vagy a toxikológiai központok értesítési adatbázisán keresztül férnek hozzá az információkhoz.

 

Az ECHA bejelentési portálja megkönnyíti a benyújtás folyamatát, azonban az országos bejelentési rendszerekkel, díjakkal, elfogadási kritériumokkal és határidőkkel kapcsolatos további információk az egyes tagállamok döntésének hatálya alá tartoznak. Részletes információkért lásd A CLP-rendelet VIII. mellékletének végrehajtásával kapcsolatos tagállami határozatok áttekintése című alapvető dokumentumot.

 

A vállalatok az ECHA bejelentési portáljának tesztkörnyezetében is feltölthetnek és benyújthatnak értesítéseket – úgy, mintha a hivatalos portálon tennék. A teljes felhasználói élménynek köszönhetően különböző benyújtási forgatókönyvek tesztelhetők, és elvégezhető a dokumentáció teljes körű validálása is. Használja a tesztkörnyezetet, hogy megnézze, hogyan működik a portál anélkül, hogy félrevezető vagy tesztadatokat küld a kijelölt szervek és toxikológiai központok felé.