Waarom de UFI van belang is

Een klein kind bekijkt een schoonmaakmiddel

 

Wat is een UFI?

Als de producten die u koopt schadelijke chemische stoffen bevatten, moet u bekend zijn met de UFI-code.

Een UFI-code is een code van zestien tekens die u kunt vinden op het etiket van bepaalde producten die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid. Deze variëren van schoonmaakmiddelen die u thuis gebruikt tot chemische stoffen die in werk- of industriële omgevingen worden gebruikt.

UFI staat voor unieke formule-identificatie. De UFI koppelt het product in uw plaatselijke winkel aan de naar Europese antigifcentra gestuurde informatie over de ingrediënten en de toxiciteit ervan.

De UFI-code bestaat uit vier blokken met cijfers en letters, elk gescheiden door een koppelteken. Vóór de code staat altijd het acroniem “UFI”.

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe producten die chemische stoffen bevatten die schadelijk zijn voor uw gezondheid en die aan consumenten in de EU worden verkocht, een UFI-code hebben. Soms vindt u in uw plaatselijke winkel echter nog producten zonder UFI-code, omdat bedrijven tot begin 2025 de tijd hebben om de code toe te voegen aan producten die al vóór 2021 in de EU werden verkocht.

Waarom is de UFI belangrijk?

Waarom is de UFI belangrijk?

Als u of iemand in uw gezin per ongeluk wordt blootgesteld aan een product dat schadelijke chemische stoffen bevat, is uw eerste aanspreekpunt in de meeste gevallen een antigifcentrum of de spoedeisende medische hulp.

Uit de statistieken van de Europese antigifcentra blijkt dat het voor antigifcentra in ongeveer 40 % van de gevallen moeilijk is om snel en nauwkeurig vast te stellen welk product bij het ongeluk betrokken is.

Het idee van de UFI-code is eenvoudig. De UFI is gekoppeld aan informatie over het product en het gebruik, de ingrediënten en de toxiciteit ervan. Hierdoor is het voor de medewerker van het antigifcentrum gemakkelijker en sneller om u of uw arts te adviseren over de juiste behandeling, indien die er is, of om te bepalen of u naar het ziekenhuis moet gaan.

UFI animation

 

 

Waar staat de UFI?

Waar op het etiket staat de UFI?

Verpakkingen zijn er in alle vormen en maten. De UFI staat daardoor niet altijd op precies dezelfde plaats op het etiket van producten. De UFI moet echter altijd duidelijk zichtbaar zijn op het etiket van het product: in de buurt van de handels- of merknaam of de gevareninformatie, waartoe bijvoorbeeld het waarschuwingssymbool en het advies voor een veilig gebruik van het product behoren.

De UFI kan zelfs als sticker op het product worden aangebracht, maar mag nooit op de onderkant van de verpakking staan.

Welke producten hebben een UFI-code?

De volgende producten kunnen bijvoorbeeld een UFI hebben:

  • kleefmiddelen zoals gewone lijmstiften of meer gespecialiseerde kleefstoffen voor wandbekleding of vloerbedekking;
  • luchtverfrissers, van kamerdeodorantia tot geurkaarsen;
  • kunst- en kunstnijverheidsmaterialen zoals vinger- of hobbyverven;
  • schoonmaak- en onderhoudsproducten voor binnen, zoals de keuken of de badkamer, en voor buiten, zoals terrassen of stenen paden; andere gespecialiseerde producten, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van auto’s of schoeisel;
  • detergentia voor het wassen van wasgoed, verzorgingsmiddelen voor de wasmachine of vaatwasser en wasverzachters;
  • mengsels voor elektronische sigaretten;
  • tuinchemicaliën zoals plantenmeststoffen en pesticiden;
  • brandstoffen zoals aanmaakvloeistoffen en lampolie; en
  • inkt en toners voor printers.

Etiketten van cosmeticaproducten als haarverf, shampoo of haarspray en etiketten van farmaceutische producten bevatten echter geen UFI-code, omdat deze producten onder andere wetten vallen.
 

UFI matters - related links