Naar content

Ondersteuning

Deze webrubriek bevat materiaal om bedrijven te helpen inzicht te krijgen in, en te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het in de handel brengen van gevaarlijke mengsels.

Hier vindt u ook de contactgegevens van nationale helpdesks en aangewezen nationale instanties.

De vraagbaak bevat antwoorden op de meest gestelde vragen. Als u de gezochte informatie niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met ECHA.

Voor praktisch advies over de tenuitvoerlegging van bijlage VIII bij de CLP-verordening verwijzen we u naar de ontwerprichtsnoeren van ECHA en andere ondersteunende documenten die beschikbaar zijn op de website van de gifcentra.

Categories Display


Route: .live2