Stappen voor de industrie

Volgens de nieuwe bijlage VIII bij de CLP-verordening moeten importeurs en downstreamgebruikers die gevaarlijke mengsels op de markt brengen specifieke informatie over hun mengsels verstrekken aan aangewezen instanties. In de bijlage wordt ook een nieuw geharmoniseerd formaat voor kennisgevingen ingevoerd. De informatie zal door gifcentra worden gebruikt om te kunnen reageren op medische noodsituaties in geval van incidenten waarbij deze mengsels betrokken zijn.

De volgende pagina’s zijn bedoeld als ondersteuning van de industrie met betrekking tot hun nieuwe verplichtingen. Het advies is gebaseerd op de meest actuele informatie die beschikbaar is, en is aan verandering onderhevig. 

 

Categories Display