Tools

Ten behoeve van de industrie heeft ECHA IT-instrumenten ontwikkeld om hen te helpen de te verstrekken informatie voor te bereiden en in te dienen. Ondersteunende tools voor de voorbereiding zijn onder meer de UFI-generator en het PCN-formaat. Het PCN-portaal wordt momenteel ontwikkeld ter ondersteuning van de indiening van informatie.

Categories Display