Tools

Tools

Om ondersteuning te bieden aan de industrie en de door de lidstaten benoemde instanties, heeft ECHA IT-tools ontwikkeld voor het opstellen, indienen en ontvangen van informatie over gevaarlijke mengsels. Tot de beschikbare tools behoren de UFI-generator, het PCN-formaat en het EuPCS. Bovendien kan de industrie via het ECHA-Portaal voor kennisgevingen aan gifcentra online informatie opstellen en indienen. De autoriteiten kunnen kennisgevingen inzien door in te loggen op het ECHA Remote access portal.