Tools

Tools

ECHA heeft IT-tools ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het opstellen en indienen van informatie over mengsels die zijn ingedeeld voor gezondheidsgerelateerde of fysische gevaren overeenkomstig artikel 45 van en bijlage VIII bij de CLP-verordening. Klik op de tool hieronder voor meer informatie en nuttige hulpmiddelen.