Prečo má UFI význam

Dieťa sa pozerá na fľašu detergentu

Prečo potrebujete poznať kód UFI?

Ak by ste vy alebo vaši rodinní príslušníci boli náhodne vystavení výrobku s obsahom škodlivých chemikálií, vo väčšine prípadov bude prvým kontaktným miestom buď najbližšie toxikologické centrum, alebo pohotovostná zdravotná služba.

Toxikologické centrá odhadli, že v posledných rokoch mali pri 40 % zaznamenaných hovorov problém rýchlo a presne identifikovať dotknutý výrobok, čo viedlo k nadmerne obozretnej liečbe.

A tak, ak od januára 2021 vyhľadáte v EÚ lekársku pomoc, môžu sa vás opýtať na kód UFI, ktorý môžete nájsť na štítku určitých chemických výrobkov na každodenné použitie.

Myšlienka kódu UFI je jednoduchá. Ide o jedinečný identifikátor zloženia pozostávajúci zo 16 znakov, ktorý prepája informácie o výrobku, jeho použitiach a toxicite. Ak majú operátori toxikologických centier po ruke tento kód, ľahšie vám alebo vášmu lekárovi dokážu poradiť správnu liečbu.

Ktoré výrobky majú kód UFI

Ktoré výrobky majú kód UFI?

Kód UFI sa nachádza na výrobkoch ktoré sú podľa nariadenia EÚ o klasifikácii, označovaní a balení klasifikované z dôvodu nebezpečnosti pre zdravie alebo fyzikálnej nebezpečnosti. Klasifikované sú tie výrobky, na ktorých sa nachádza piktogram a ktoré môžu byť pri nesprávnom používaní zdraviu škodlivé.

Kód UFI sa nachádza napríklad výrobkoch ako:

 • lepidlá, ako sú bežné lepiace tyčinky alebo špeciálnejšie lepidlá na nástenné obklady či dlažby,
 • výrobky zamerané na osvieženie vzduchu od izbových osviežovačov až po vonné sviečky,
 • umelecké a remeselné potreby, napríklad farby na maľovanie prstami alebo na amatérske maľovanie,
 • čistiace prostriedky a prostriedky na údržbu určené na použitie vo vnútorných priestoroch, ako je kuchyňa alebo kúpeľňa, ale aj vo vonkajších priestoroch, napríklad na terasách alebo kamenných chodníkoch.
 • špecializované čistiace prostriedky vrátane výrobkov určených na čistenie automobilov či obuvi,
 • detergenty na pranie bielizne, prípravky na údržbu práčky alebo umývačky riadu, ako aj zmäkčovadlá textílií,
 • zmesi pre elektronické cigarety,
 • chemikálie používané v záhrade, napríklad hnojivá a pesticídy na rastliny,
 • výrobky určené na domáce stavebné úpravy ako betón a malta,
 • farby a nátery,
 • palivá ako tekuté podpaľovače grilov a lampové oleje,
 • tlačiarenské farby a tonery.

Ak kód UFI neviete nájsť, môže to byť tým, že spoločnosti majú na jeho pridanie na štítok čas do začiatku roka 2025, pokiaľ ich výrobky boli pred rokom 2021 už na trhu.

Kód UFI nenájdete napríklad ani na štítkoch kozmetických výrobkov, ako sú farby na vlasy, šampóny a laky na vlasy, ani na farmaceutických výrobkoch, pretože sú regulované inými právnymi predpismi.

UFI animation

 

Kde nájdete kód UFI

Kde sa na štítku uvádza kód UFI?

Balenia majú všetky možné tvary a veľkosti. To znamená, že kód UFI sa na štítkoch rôznych výrobkoch nenachádza na úplne rovnakom mieste. Na výrobku by však vždy mal byť jasne viditeľný, a to pri obchodnom mene alebo značke, prípadne pri informáciách o nebezpečnosti, ktoré zahŕňajú napríklad piktogramy a odporúčania o tom, ako výrobok používať bezpečne.

Kód UFI sa môže nachádzať aj priamo na výrobku alebo na nálepke, no v žiadnom prípade nesmie byť na spodnej strane balenia.

UFI matters - related links