Prečo má UFI význam

Malé dieťa pozerá na fľašu detergentu

 

Čo je to UFI?

Ak kupujete výrobky s obsahom škodlivých chemikálií, mali by ste poznať kód UFI.

Kód UFI je 16-znakový kód umiestnený na štítkoch určitých výrobkov, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Týka sa to rôznych výrobkov od čistiacich prostriedkov, ktoré používate doma, až po chemikálie využívané v pracovnom či priemyselnom prostredí.

UFI znamená jednoznačný identifikátor zloženia (unique formula identifier). Vytvára prepojenie medzi výrobkom v miestnom obchode a informáciami o jeho zložkách a toxicite, ktoré boli zaslané európskym toxikologickým centrám.

Kód UFI tvoria štyri bloky čísel a písmen oddelené spojovníkom. Pred kódom sa vždy uvádza skratka „UFI“.

Od 1. januára 2021 musia mať kód UFI všetky nové výrobky s obsahom zdraviu škodlivých chemikálií, ktoré sa predávajú spotrebiteľom v EÚ. Môže sa však stať, že vo svojom miestnom obchode ešte občas nájdete výrobky bez kódu UFI, pretože v prípade výrobkov, ktoré sa v EÚ predávali už pred rokom 2021, majú spoločnosti povinnosť pridať kód najneskôr od začiatku roka 2025.

Prečo je UFI dôležitý

Prečo je UFI dôležitý?

Ak by ste vy alebo vaši rodinní príslušníci boli náhodne vystavení výrobku s obsahom škodlivých chemikálií, vo väčšine prípadov bude prvým kontaktným miestom buď najbližšie toxikologické centrum alebo pohotovostná zdravotná služba.

Zo štatistík získaných od európskych toxikologických centier vyplýva, že približne v 40 % prípadov je pre toxikologické centrum zložité rýchlo a presne identifikovať výrobok, s ktorým nehoda súvisí.

Myšlienka kódu UFI je teda jednoduchá. UFI je prepojený s informáciami o výrobku, jeho použití, zložkách a toxicite, čo znamená, že ak máte kód k dispozícii, operátor toxikologického centra vám dokáže ľahšie a rýchlejšie odporučiť správne ošetrenie, ak je potrebné, alebo návštevu nemocnice, prípadne môže v tejto súvislosti poradiť vášmu lekárovi.

UFI animation

 

 

Kde nájdete UFI

Kde sa na štítku uvádza UFI?

Obaly môžu mať rôzne tvary a veľkosti, čo znamená, že UFI sa na štítkoch jednotlivých výrobkov nenachádza vždy na rovnakom mieste. UFI by však vždy mal byť na štítku výrobku jasne viditeľný, a to pri obchodnom mene alebo značke, prípadne pri informáciách o nebezpečnosti, ktoré okrem iného zahŕňajú symbol upozornenia a odporúčania o tom, ako výrobok používať bezpečne.

UFI sa na výrobok môže pripevniť aj ako nálepka, no v žiadnom prípade sa nesmie uvádzať na spodnej strane balenia.

Ktoré výrobky majú kód UFI?

Medzi výrobky, ktoré môžu mať UFI, patria napríklad:

  • lepidlá, ako sú bežné lepiace tyčinky alebo viac špecializované lepidlá na nástenné obklady či podlahy,
  • výrobky zamerané na osvieženie vzduchu, od izbových dezodorantov až po vonné sviečky,
  • umelecké a remeselné potreby, napríklad farby na maľovanie prstami alebo na amatérske maľovanie,
  • čistiace prostriedky a prostriedky na údržbu, určené na použitie vo vnútorných priestoroch, ako je kuchyňa alebo kúpeľňa, ale aj vo vonkajších priestoroch, napríklad na terasách alebo kamenných chodníkoch. Medzi ďalšie špecializované výrobky patria okrem iného výrobky určené na čistenie áut a obuvi,
  • detergenty na pranie bielizne, prípravky na údržbu práčky alebo umývačky riadu, ako aj zmäkčovadlá textílií,
  • zmesi pre elektronické cigarety,
  • chemikálie používané v záhrade, napríklad hnojivá a pesticídy na rastliny,
  • palivá ako tekuté podpaľovače grilov a lampové oleje a
  • tlačiarenské farby a tonery.

Kód UFI však nenájdete na štítkoch kozmetických výrobkov, ako sú farby na vlasy, šampóny a laky na vlasy, ani na farmaceutických výrobkoch, pretože sú regulované inými právnymi predpismi.
 

UFI matters - related links