Nástroje

Na poskytovanie podpory priemyslu ECHA vyvinula počítačové nástroje na prípravu informácií, ktoré sa majú predložiť, ako aj na podporu predkladania týchto informácií. Podporné nástroje na prípravu zahŕňajú Generátor UFI a formát PCN. Portál PCN sa v súčasnosti vyvíja na podporu predkladania informácií.

Categories Display