Nástroje

Nástroje

Agentúra ECHA vyvinula IT nástroje na podporu odvetvia priemyslu a ustanovených orgánov členských štátov pri príprave, predkladaní, ako aj získavaní informácií o nebezpečných zmesiach. Medzi dostupné nástroje patria generátor UFI (generátor jednoznačného identifikátora vzorca), formát PCN a EuPCS (európsky systém kategorizácie výrobkov). Okrem toho portál oznámení pre toxikologické centrá agentúry ECHA umožňuje on-line prípravu a predkladanie informácií. Orgány získajú prístup ku svojim oznámeniam po prihlásení sa na portáli agentúry ECHA pre diaľkový prístup.