Preskoč na obsah

Podpora

Táto časť webovej stránky obsahuje materiály, ktoré majú podnikom pomôcť pochopiť a plniť svoje povinnosti týkajúce sa uvádzania nebezpečných zmesí na trh.

Nájdete tu aj kontaktné informácie na vnútroštátne asistenčné pracoviská a orgány poverené na vnútroštátnej úrovni.

Časť s otázkami a odpoveďami obsahuje odpovede na najčastejšie otázky. Ak nenájdete požadované informácie, môžete sa obrátiť na agentúru.

Praktické rady týkajúce sa uplatňovania prílohy VIII k nariadeniu CLP nájdete v návrhu usmernení agentúry a ďalších podporných dokumentoch, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach toxikologických centier.

Categories Display


Route: .live2