Podpora

Podpora

Táto časť webového sídla obsahuje materiály na všeobecnú podporu, ktoré majú spoločnostiam pomôcť pochopiť a plniť povinnosti týkajúce sa uvádzania nebezpečných zmesí na trh.

Komplexnejšiu a cielenejšiu podporu k našim nástrojom možno nájsť na príslušných stránkach v časti Nástroje.

Vnorené aplikácie

odkazy, na ktorých možno nájsť podporu 1

Odkazy, na ktorých možno nájsť podporu 2