O nas

O nas

Ekipa centra za zastrupitve pri agenciji ECHA usklajuje delo, ki se izvaja v agenciji v zvezi z vsemi IT-orodji, navodili in potrebno podporo za pomoč deležnikom pri izpolnjevanju njihovih obveznosti. Delujemo v tesni povezavi z Evropsko komisijo in pri tem podpiramo industrijo in organe, ki so jih imenovale države članice, ter njihove centre za zastrupitve.

Imamo celo vrsto ciljno usmerjenih in namenskih delovnih skupin, sestavljenih iz predstavnikov vseh deležnikov, ki se redno srečujejo ter razpravljajo in se dogovarjajo o naslednjih korakih. Naše delovne skupine vključujejo:

  • delovno skupino za uporabnike IT-orodij
  • delovno skupino za pripravo smernic
  • delovno skupino za pravila validacije
  • delovno skupino za sistem EuPCS
  • posvetovalno skupino za imenovane organe in centre za zastrupitve.

Za vse morebitne povratne informacije in vprašanja uporabite namenski kontaktni obrazec agencije ECHA.

Pravna podlaga

V skladu s členom 45 uredbe CLP morajo podjetja, ki dajejo v promet nevarne zmesi, pristojnim nacionalnim organom zagotoviti informacije o določenih nevarnih zmeseh. Nacionalni organi te informacije posredujejo centrom za zastrupitve, da lahko v nujnih primerih svetujejo državljanom ali zdravstvenemu osebju. Priloga VIII k uredbi CLP, sprejeta marca 2017, opredeljuje usklajene zahteve za prijave centrom za zastrupitve (PCN), ki veljajo od 1. januarja 2021.

To spletno mesto je vzpostavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) kot pomoč podjetjem, nacionalnim organom in centrom za zastrupitve pri novih zahtevah ter na njem zagotavlja orodja, navodila in podporo.