O nas

Center za zastrupitve zagotavlja zdravstvene nasvete državljanom in zdravstvenim delavcem o izrednih zdravstvenih razmerah, ki nastanejo kot posledica izpostavljenosti nevarnim kemikalijam ali drugim strupenim snovem, kot so zdravila, rastline, ugrizi in piki. Centri za zastrupitve v EU so v stalni pripravljenosti za odgovarjanje na telefonske klice.  

V skladu z uredbo CLP imajo podjetja, ki dajejo v promet nevarne zmesi, obveznost, da pristojnim imenovanim nacionalnim organom zagotovijo informacije o teh zmeseh. Imenovani organi te informacije posredujejo centrom za zastrupitve, da lahko v nujnih primerih zagotovijo hitro zdravniško pomoč.

To spletno mesto je vzpostavila Evropska agencija za kemikalije, da bi podjetjem, imenovanim organom in centrom za zastrupitve olajšala izvajanje novih zahtev.

Pravna podlaga

Pravna podlaga, ki industriji določa obveznosti, da predloži informacije o nevarnih zmeseh, izhaja iz člena 45 in Priloge VIII k uredbi CLP.

Izvedbena uredba uvaja dva glavna elementa:

  1. Usklajeno obliko za predložitev informacij imenovanim organom – skupna oblika EU bo postopoma nadomestila sedanje nacionalne zahteve po informacijah. Informacije, ki jih je treba zagotoviti, se nanašajo na kemično sestavo nevarnih zmesi, opredelitev in območja koncentracije sestavin, toksikološke podatke in kategorijo proizvodov v skladu z usklajenim evropskim sistemom za kategorizacijo izdelkov (EuPCS).
  2. Enolični identifikator formule (UFI) — identifikator UFI je enolična koda, ki se natisne na etiketo izdelka. Vzpostavlja nedvoumno povezavo med izdelkom, danim v promet, in podatki o tej zmesi, ki so bili predloženi centrom za zastrupitve, da se lahko kemična formulacija izdelka prepozna hitro in natančno. Natančna opredelitev je potrebna za zagotovitev ustreznih kurativnih ukrepov v primeru klica v sili.

 

Uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki dajejo v promet nevarne zmesi, so odgovorni za predložitev zahtevanih informacij v zadevnih državah članicah.

 

Categories Display