Skip to Content

Podpora

Ta spletna stran vsebuje gradiva, ki podjetjem pomagajo pri razumevanju in izpolnjevanju obveznosti s področja dajanja nevarnih zmesi v promet.

Tu lahko najdete tudi kontaktne podatke nacionalnih služb za pomoč uporabnikom in imenovanih nacionalnih organov.

V razdelku Vprašanja in odgovori najdete odgovore na najpogostejša vprašanja. Če ne najdete informacij, ki jih iščete, se lahko obrnete na agencijo ECHA.

Za praktične nasvete o izvajanju Priloge VIII k uredbi CLP si oglejte osnutek smernic agencije ECHA in druge podporne dokumente, ki so na voljo na spletišču centrov za zastrupitve.

Categories Display


Route: .live2