Orodja

Orodja

Za zagotavljanje podpore industriji in imenovanim organom držav članic je agencija ECHA razvila orodja informacijske tehnologije v podporo pripravi, predložitvi in sprejemanju informacij o nevarnih zmeseh. Razpoložljiva orodja vključujejo generator identifikatorjev UFI, obliko prijave PCN in evropski sistem kategorizacije izdelkov (EuPCS). Poleg tega portal agencije ECHA za industrijo omogoča spletno pripravo in predložitev informacij. Organi imajo dostop do obvestil s prijavo v portal agencije ECHA na daljavo.