Koraki za industrijo

Ukrepi za industrijo – uvod

V skladu s Prilogo VIII k uredbi CLP morajo uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki dajejo v promet v EU nevarne zmesi, imenovanim organom predložiti podrobne informacije o svojih zmeseh. Priloga določa tudi usklajeno obliko priglasitev. Informacije v priglasitvah bodo v primeru nesreč, povezanih s temi zmesmi, centri za zastrupitve uporabili za zagotavljanje nujne zdravstvene pomoči.

Na teh straneh je zagotovljena podpora za industrijo v zvezi z njenimi obveznostmi iz Priloge VIII. Nasveti temeljijo na najnovejših razpoložljivih informacijah.

Steps- intro- link to first page