Koraki za industrijo

V skladu z novo Prilogo VIII k uredbi CLP bodo morali uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki dajejo v promet nevarne zmesi, imenovanim organom predložiti podrobne informacije o svojih zmeseh. Priloga uvaja tudi novo, usklajeno obliko prijav. Podatke bodo v primeru izrednih dogodkov, ki so povezani s temi zmesmi, uporabljali centri za zastrupitve za ukrepanje ob nesrečah.

Na naslednjih straneh so navedeni podatki, ki bodo industrijski panogi nudili podporo v zvezi z njenimi novimi obveznostmi. Nasveti temeljijo na najnovejših informacijah, ki so na voljo, kljub temu pa se te lahko v prihodnje tudi spremenijo. 

 

 

Categories Display