Därför är UFI-koden så viktig

Litet barn som tittar på en tvättmedelsflaska

 

Vad är en UFI-kod?

Om du köper produkter som innehåller skadliga kemikalier är det viktigt att du känner till vad UFI-koden är.

En UFI är en 16-siffrig kod som du kan hitta på etiketterna till vissa produkter som har det gemensamt att de kan vara skadliga för din hälsa. Det kan handla om allt från rengöringsmedel som du använder hemma till kemikalier som används av företag eller i industriell verksamhet.

UFI står för unik formuleringsidentifierare (unique formula identifier). Den utgör en länk mellan produkter som du kan hitta i din lokala butik och information om dess innehållsämnen och toxicitet som de europeiska giftinformationscentralerna fått tillgång till.

UFI-koden innehåller siffror och bokstäver grupperade i fyra block som hålls åtskilda med bindestreck. Framför koden hittar du alltid förkortningen ”UFI”.

Sedan den 1 januari 2021 måste alla nya produkter som innehåller kemikalier som är skadliga för hälsan och som säljs till konsumenter i EU ha en UFI-kod. Det kan dock hända att du under en period hittar produkter i din butik som saknar UFI-kod, eftersom företagen har fram till början av 2025 på sig för att lägga till koden i märkningen av de produkter som redan såldes i EU före 2021.

Varför är UFI-koden så viktig?

Varför är UFI-koden så viktig?

Om du eller någon i din familj av en olyckshändelse skulle exponeras för en produkt som innehåller skadliga kemikalier är den första kontaktpunkten i de flesta fall en giftinformationscentral eller akutsjukvården.

Den statistik som samlas in från giftinformationscentraler runtom i Europa visar att det i omkring 40 procent av samtalen är svårt för centralen att på ett snabbt och korrekt sätt identifiera den produkt som olyckan gäller.

Det är här UFI-koden kommer in i bilden. Den ger nämligen viktig information om produkten, såsom dess användning, innehållsämnen och toxicitet. På så sätt förenklar och påskyndar UFI-koden giftinformationscentralens arbete med att ge dig eller din läkare råd om eventuell behandling eller behov av att uppsöka sjukhus.

UFI animation

 

 

Var hittar man UFI-koden?

Var på etiketten finns UFI-koden?

Förpackningar kan ha alla möjliga former och storlekar. Därför kan det skilja sig lite var på etiketten UFI-koden är placerad, beroende på vad det är för produkt. UFI-koden ska dock alltid vara väl synlig på etiketten och vara placerad nära produktens handelsnamn eller märkesnamn, eller nära den faroinformation som exempelvis innehåller varningssymbolen och råd om hur produkten används på ett säkert sätt.

UFI-koden kan även bestå av ett klistermärke som sitter på produkten, men det får aldrig vara placerat undertill på förpackningen.

Vilka produkter har en UFI-kod?

Produkter som kan ha en UFI-kod är till exempel

  • lim/klister, t.ex. vanliga limstift eller speciallim för väggar eller golvläggning,
  • luftvårdsprodukter såsom rumsdeodoranter eller doftljus,
  • konst- och hantverksartiklar såsom finger- eller hobbyfärger,
  • rengörings- och underhållsprodukter för användning både inomhus (till exempel i kök eller badrum) och utomhus (till exempel terrasser eller stenbelagda trädgårdsgångar) samt andra specialiserade produkter, t.ex. sådana som är avsedda för rengöring av bilar och skor,
  • tvättmedel , medel för underhåll av tvätt- och diskmaskiner samt mjukmedel,
  • blandningar för elektroniska cigaretter,
  • kemikalier för trädgårdsskötsel, såsom växtgödsel och bekämpningsmedel,
  • bränslen, såsom grilltändvätskor och lampbränslen,
  • tryckfärger och toner för skrivare.

UFI-koder förekommer dock inte på etiketter för kosmetiska produkter som hårfärgningsmedel, schampon eller hårsprejer, och inte heller i läkemedel, eftersom de omfattas av andra lagar.
 

UFI matters - related links