Varför är UFI-koden så viktig?

Litet barn som tittar på en tvättmedelsflaska

Varför behöver du känna till UFI-koden?

Om du eller någon i din familj av en olyckshändelse skulle exponeras för en produkt som innehåller skadliga kemikalier är den första kontaktpunkten i de flesta fall en giftinformationscentral eller akutsjukvården.

Giftinformationscentralerna uppskattar att man under de senaste åren i 40 procent av de inringda fallen har haft svårt att snabbt och korrekt identifiera produkten i fråga, vilket lett till en alltför försiktig behandling.

Från och med januari 2021 kan du därför när du söker medicinsk rådgivning bli ombedd att ange UFI-koden som du hittar på etiketten till vissa kemiska hushållsprodukter.

Tanken med UFI-koden är enkel. Det är en unik formuleringsidentifierare på 16 tecken som innehåller information om produkten, användningen, ingredienserna och toxiciteten. Har du koden till hands kan personalen på giftinformationscentralen enklare och snabbare hjälpa dig eller din läkare att hitta rätt behandling, om någon sådan finns.

Vilka produkter har en UFI-kod?

Vilka produkter har en UFI-kod?

UFI-koden återfinns på produkter som klassificeras med avseende på hälsofaror eller fysikaliska faror enligt EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. Klassificerade produkter är sådana som är märkta med ett piktogram och de kan vara skadliga för din hälsa om de används på ett felaktigt sätt.

Exempel på produkter som kan ha en UFI-kod:

 • lim/klister, t.ex. vanliga limstift eller speciallim för väggar eller golvläggning,
 • luftvårdsprodukter, såsom rumsdeodoranter eller doftljus,
 • konst- och hantverksartiklar, såsom finger- eller hobbyfärger,
 • rengörings- och underhållsprodukter för användning både inomhus (t.ex. i kök eller badrum) och utomhus (t.ex. altaner eller stenbelagda trädgårdsgångar),
 • specialprodukter, t.ex. sådana som är avsedda för rengöring av bilar och skor,
 • tvättmedel , medel för underhåll av tvätt- och diskmaskiner samt mjukmedel,
 • blandningar för elektroniska cigaretter,
 • kemikalier för trädgårdsskötsel, såsom växtgödsel och bekämpningsmedel,
 • byggmaterial för hemmabruk, t.ex. betong och murbruk,
 • färger och beläggningar,
 • bränslen, såsom grilltändvätskor och lampbränslen,
 • tryckfärger och toner för skrivare.

Kan du inte hitta UFI-koden? Det kan bero på att, om produkten fanns på marknaden före 2021, har företag fram till början av 2025 på sig för att lägga till informationen på etiketten.

Du kommer heller inte att hitta en UFI-kod på etiketter för kosmetiska produkter som hårfärgningsmedel, schampon eller hårsprejer, och heller inte på läkemedel, eftersom de omfattas av andra lagar.

UFI animation

 

Var hittar man UFI-koden?

Var på etiketten finns UFI-koden?

Förpackningar finns i alla former och storlekar. Det betyder att UFI-koden inte alltid sitter på samma ställe på alla produktetiketter. Den ska dock alltid vara väl synlig på produkten och vara placerad nära produktens handelsnamn eller märkesnamn, eller nära den faroinformation som exempelvis innehåller varningspiktogrammet och råd om hur produkten används på ett säkert sätt.

UFI-koden kan även sitta direkt på produkten eller på ett klistermärke, men den får aldrig vara placerad undertill på förpackningen.

UFI matters - related links