Detta webbavsnitt innehåller allmänt stödmaterial som ska hjälpa företagen att förstå och uppfylla sina skyldigheter när de släpper ut farliga blandningar på marknaden.

Mer omfattande och målinriktat stöd för våra verktyg finns på respektive sidor under Verktyg.

Kapslade applikationer är tillfälligt borta.