Hoppa till innehåll

Stöd

Detta webbavsnitt innehåller material som ska hjälpa företagen att förstå och uppfylla sina skyldigheter när de släpper ut farliga blandningar på marknaden.

Här finns också kontaktuppgifter till nationella informationspunkter och nationella utsedda organ.

I avsnittet med frågor och svar finns svaren på de oftast ställda frågorna. Om du inte kan hitta den information du söker kan du kontakta Echa.

För att få praktiska råd om genomförandet av bilaga VIII till CLP-förordningen, titta på Echas utkast till vägledning och andra understödjande dokument som finns på webbplatsen för giftinformationscentraler.

Categories Display


Route: .live2