Verktyg

Verktyg

Till stöd för industrin och utsedda organ i medlemsstaterna har Echa tagit fram it-verktyg som kan användas för att förbereda, lämna in och ta emot information om farliga blandningar. Bland de tillgängliga verktygen finns verktyget för generering av UFI-koder (UFI Generator), PCN-formatet och verktyget för produktkategorisering (EuPCS). För att förbereda och lämna in information på nätet finns dessutom Echas inlämningsportal för industrin. Myndigheter kan få tillgång till sina anmälningar genom att logga in på Echas fjärråtkomstportal.