Verktyg

Verktyg

Echa har tagit fram en rad it-verktyg avsedda att hjälpa företag att utarbeta och lämna in information om blandningar som klassificerats för hälsofaror eller fysikaliska faror i enlighet med artikel 45 och bilaga VIII till CLP-förordningen. Klicka på verktyget nedan för mer information och viktigt stödmaterial.