Verktyg

För att stödja industrin har Echa tagit fram IT-verktyg både för sammanställningen av den information som ska lämnas in och för att stödja inlämningen av denna information. Stödverktygen för sammanställningen innefattar UFI-generatorn och PCN-formatet. För närvarande utvecklas PCN-portalen för att stödja inlämningen av information.

Categories Display