Åtgärder för industrin

Enligt den nya bilagan VIII till CLP-förordningen måste importörer och nedströmsanvändare som släpper ut farliga blandningar på marknaden förse utsedda organ med specifik information om sina blandningar. I bilagan presenteras även ett nytt harmoniserat format för anmälningar. Informationen ska användas av giftinformationscentraler för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas och där dessa blandningar ingår.

Följande sidor har tagits fram för att stödja industrin avseende deras nya skyldigheter. Råden bygger på den senast tillgängliga informationen – men detta kan ändras i framtiden. 

 

 

Categories Display