Provjerite dostupne podatke

Provjerite dostupne podatke

Zahtjevi utvrđivanja i provjeravanja raspoloživih podataka o smjesama navedeni su u člancima 6. i 8. Uredbe CLP.

Nakon što prikupite sve osnovne i specifične podatke o ​​koncentracijama i opasnostima koje su povezane s komponentama smjese i samom smjesom, morate utvrditi jesu li prikupljene informacija značajne, pouzdane i dovoljne za izvedbu postupka razvrstavanja u skladu s Uredbom CLP. 

 

Provjerite dotične podatke na ambalaži
  1. Provjerite imate li podatak o svakoj opasnosti koja proizlazi iz pojedinačnih tvari koje su sadržane u smjesi ili same smjese. Napominjemo da je za većinu fizikalnih opasnosti potrebno posjedovati podatke dobivene iz provedenog ispitivanja smjese.
  2. Jesu li podaci usklađeni i postoje li očite razlike? Na primjer, sigurnosno-tehnički list (SDS) koji Vam je isporučen možda nije potpun ili različiti dobavljači imaju proturječne podatke. U tom slučaju, obratite se svojim dobavljačima kako biste dobili dodatna objašnjenja.
  3. Izvršite unakrsnu provjeru kako biste utvrdili je li se razvrstanost tvari koja je navedena u sigurnosno-tehničkom listu koji Vam je isporučio dobavljač podudara s podacima u inventaru C&L koji se odnosi na usklađeno razvrstavanje. Iako se samorazvrstavanje koje je navedeno u prijavi ili registracijskom dosjeu može međusobno razlikovati, ono može biti upotrijebljeno kao polazišna točka za izvedbu postupka provjere razvrstavanja koji je izvršio Vaš dobavljač. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se svom dobavljaču.

 

Što označavaju pojmovi „značajno, pouzdano i dovoljno"?

Ako posjedujete specifične informacije kao što su podaci iz provedenih ispitivanja smjese i/ili tvari u smjesi, tada trebate znati što označavaju pojmovi „značajno, pouzdano i dovoljno".

Podaci na kojima temeljite svoju odluku moraju biti visokokvalitetni kako biste uspješno odredili razred opasnosti svoje smjese.

Pouzdanost podataka kojima raspolažete iznimno je važna postupak razvrstavanja. Podaci koji nisu znanstveno pouzdani, kao na primjer studija koja nije pravilno izvedena ili je upotrijebljen pogrešan model, mogu dovesti do pogrešnog razvrstavanja.  Samo pouzdane podatke trebate koristiti prilikom izvedbe postupka razvrstavanja. Korisno je prethodno izvršiti provjeru pouzdanosti podataka prije procjene njihove važnosti i primjerenosti.

Ponekad čak i kada podaci nisu prikupljeni primjenom pouzdanih metoda, oni mogu biti vrijedni i uzeti u obzir prilikom analize dokaza, ali njihova provjera može zahtijevati stručnu procjenu.

Više podataka o pouzdanosti, važnosti i primjernosti možete pročitati u poglavlju R.4 Smjernica o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti..