Ponovno pregledajte razvrstavanje

Imajte na umu da razvrstanost smjese možda trebate ponovno pregledati iz mnogih razloga.

 

Promjene u usklađenom razvrstavanju sastavnih tvari

Do promjena u usklađenom razvrstavanju i označivanju tvari koje su navedene u Prilogu VI. Uredbe CLP može doći kada novi podaci postanu raspoloživi i budu pregledani. Ove promjene mogu utjecati na razvrstanost Vaše smjese. Takve promjene u usklađenom razvrstavanju moraju biti usvojene tijekom prijelaznog razdoblja od osamnaest mjeseci nakon objave u službenom listu Europske unije.

Osim toga, prilikom provjeravanja raspoloživih podataka o razvrstanosti, možda ćete uočiti određene aspekte o kojima se još uvijek raspravlja. Na primjer, prijedlog za usklađeno razvrstavanje i označivanje tvari je poslan, ali usklađeno razvrstavanje i označivanje tvari još uvijek nije završeno i nije navedeno u trećem dijelu Priloga VI. Uredbe CLP ili postoje brojni unosi koji se odnose na istu tvar u inventaru C&L te je rasprava u cilju postizanja dogovora o razvrstavanju u tijeku ili je predviđena. To je pokazatelj da bi razvrstanost tvari mogla biti uskoro promijenjena. U tom slučaju, trebali biste redovito provjeravati objavljene izmjene Uredbe CLP (prilagodbe tehničkom napretku, ATP), bitne unose u inventaru C&L kao i relevantna mišljenja znanstvenih i tehničkih odbora (posebice mišljenja Odbora za procjenu rizika pri Europskoj agenciji za kemikalije).

 

Promjena razvrstanosti tvari ili smjese unutar sigurnosno-tehničkog lista koji isporučuje dobavljač

Kada Vaš dobavljač promijeni razvrstanost tvari ili smjese koju upotrebljavate ili uvozite, tada morate uvijek ponovno izvršiti postupak procjene razvrstanosti smjese koju pripravljate ili uvozite.

 

Promjene smjese

Kada smjesu promijenjeni formulator koji djeluje na području Europske unije / Europskog gospodarskog prostora ili proizvođač uvezene smjese koji nije iz Europske unije / Europskog gospodarskog prostora, tada je potrebno izvršiti novu procjenu. Promjene u razvrstanosti mogu biti potaknute:

a.     Promjenom koncentracije jednog ili više opasnih sastojaka (pogledajte tablicu 1.2. u Prilogu I. Uredbe CLP).

b.    Promjenom sastava zamjenjivanjem ili dodavanjem jednog ili više sastojaka.

c.     Značajnim odstupanjem od serije do serije uslijed kojeg će možda biti potrebno izvesti novu procjenu razvrstavanja. Mala odstupanja ne moraju nužno utjecati na razvrstanost. Ovo pravilo objašnjeno je u poglavlju 1.6.3.2.2. Smjernica o primjeni kriterija Uredbe CLP (Pravila o prvenstvu – šaržiranje).

 

Novi podaci o tvarima

Proces registracije u skladu s Uredbom REACH zahtijeva posjedovanje velike količine podataka o tvarima i stvaranje novih podataka. Rezultat toga je značajno povećanje količine raspoloživih informacija, pa stoga često dolazi do potrebe za pregledom razvrstanosti i označenosti smjesa koje sadrže navedene tvari.

 

Promjene kriterija

Promjena razvrstanosti smjese također može biti rezultat zakonskih promjena, posebice promjena kriterija razvrstavanja koje su posljedica prilagođavanja tehničkom napretku (ATP) Uredbe CLP. Takve promjene u kriterijima Uredbe CLP moraju biti usvojene tijekom prijelaznog razdoblja od osamnaest mjeseci nakon njihove objave u službenom listu Europske unije.

Kao što morate prilagoditi razvrstanost svoje smjese prema rezultatima nove procjene te ažurirati podatke na naljepnici i u sigurnosno-tehničkom listu što je prije moguće, pripazite da pratite i da budete stalno upoznati s novim podacima i zakonskim izmjenama. Također što prije i bez nepotrebnog odgađanja izradite plan kako ćete se prilagoditi novim promjenama koje se odnose na razvrstavanje i obilježavanje.