Εκδότης Αντικειμένων

Webinar on poison centre notification: learn about the changes and new functionalities03 November 2021

Our upcoming webinar on 24 November will give advice on how to prepare your poison centre notifications using the latest version of the IUCLID 6 software.

Εκδότης Αντικειμένων

ci 2020 js