Myrkytystietokeskuksille tehtävän ilmoituksen muoto

Myrkytystietokeskuksille tehtävän ilmoituksen muoto

Myrkytystietokeskuksille tehtävässä ilmoituksessa (PCN-muoto) tiedot seoksista, jotka on luokiteltu CLP-asetuksen 45 artiklan ja liitteen VIII mukaisesti terveyteen kohdistuvia tai fysikaalisia vaaroja aiheuttaviksi seoksiksi, on järjestetty rakenteisesti.

XML:ään  perustuva ja IUCLIDin kanssa yhteensopiva tiedostomuoto on saatavana ECHAn sivulla, joka käsittelee PCN-asiakirja-aineiston valmistelutyökaluja. Se on saatavana myös yrityksille, jotka haluavat käyttää omia työkalujaan asiakirja-aineiston laatimiseen esimerkiksi silloin, kun käytössä on S2S-järjestelmä.

PCN-muotoa päivitetään vuosittain IUCLIDin julkaisuaikataulun mukaisesti. Muoto julkaistaan XML-skeemamääritystiedostojen (XSD-tiedostojen) sarjana. PCN-tietomallissa esitetään kaikki merkitykselliset kentät ja niiden keskinäiset yhteydet.

Lataa uusin versio alta.

Download PCN format

Version 4
 • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 3.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
 • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
 • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 4.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation
Version 6 (draft)
 • Version 6 (draft), last updated on 21/03/2024 (2 MB, zip). This version of the PCN format is a preview of the format that will be made available together with IUCLID 6 v8 at the end of April 2024.

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 5.0
 • list of picklist values in XML format
 • In preparation, soon available: list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation

Keskeiset PCN-tukitiedot

Keskeiset tukitiedot tietotekniselle käyttöönotolle

Guide to the PCN Format ja Developers' Guide to the IUCLID Format -oppaissa on yrityksille tarkoitettuja ohjeita muiden sellaisten mekanismien kuin IUCLIDin kokoonpanoon, joiden avulla yritykset voivat luoda PCN-muotoisia aineistoja yritysten omissa tietojärjestelmissä. 

PCN validation rules -oppaassa on tietoa myrkytystietokeskuksille tehtävien ilmoitusten validointisäännöistä, jotka on integroitu osaksi IUCLIDin ja ECHAn ilmoitusportaalin automaattisia tarkastuksia.

IUCLIDissa kemikaalitietojen vaihtoa on helpotettu siten, että tietoja voidaan siirtää myös pakattuna kansiona (zip), jonka tiedostotunniste on .i6z (IUCLID 6 zip). Näin tiedot voidaan viedä yhdestä IUCLID 6 -asennuksesta toiseen. Kansio sisältää kaikki IUCLID 6 -kirjauksiin liittyvät (ja toisiinsa liittyvät) tiedot (asiakirjat ja liitteet) selkeästi jäsennetyssä ja rakenteisessa muodossa.