Vaiheet teollisuudelle

CLP-asetuksen uuden liitteen VIII mukaisesti maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka saattavat vaarallisia seoksia markkinoille, on ilmoitettava erityiset seoksia koskevat tiedot nimetyille elimille. Liitteen myötä otetaan myös käyttöön ilmoitusten yhtenäistetty muoto. Myrkytystietokeskukset tarvitsevat näitä tietoja kiireellisiä terveydenhuollon toimenpiteitä varten, jos tapahtuu seoksiin liittyvä onnettomuus.

Seuraavat sivut tukevat yrityksiä uusien velvoitteiden täyttämisessä. Neuvot perustuvat uusimpiin saatavissa oleviin tietoihin, mutta ne saattavat muuttua myöhemmin. 

 

 

Categories Display