Vaiheet teollisuudelle

Toimintavaiheet – johdanto

CLP-asetuksen liitteen VIII mukaisesti maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka saattavat vaarallisia seoksia EU:n markkinoille, on ilmoitettava erityiset seoksia koskevat tiedot nimetyille elimille. Liitteessä määritetään myös ilmoitusten yhtenäistetty muoto. Myrkytystietokeskukset käyttävät näissä ilmoituksissa annettuja tietoja kiireellisiä terveydenhuollon toimenpiteitä varten seoksiin liittyvän onnettomuuden yhteydessä.

Näiltä sivuilta toimiala saa liitteen VIII mukaisia velvoitteita koskevaa tukimateriaalia. Neuvot perustuvat uusimpaan saatavissa olevaan tietoon.

 

Steps- intro- link to first page