Työkalut

Työkalut

ECHA on kehittänyt yritysten tueksi tietojen valmistelua ja toimittamista varten tietoteknisiä työkaluja, joita käyttämällä yritykset voivat ilmoittaa seoksista, jotka on luokiteltu vaarallisiksi niiden terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaikutusten perusteella CLP-asetuksen 45 artiklan ja liitteen VIII mukaisesti. Lisätietoa ja keskeisiä ohjemateriaaleja saa napsauttamalla jotakin seuraavista työkaluista.