Julkaisut

Seuraavassa on luettelo julkaisuista, jotka auttavat yrityksiä valmistelemaan vaarallisia seoksia koskevat tiedot ja toimittamaan ne nimetyille elimille.

Niitä ovat esimerkiksi yksilöllisen koostumustunnisteen (UFI) luomisen työkalu, myrkytystietokeskukseen tehtävien ilmoitusten PCN-muoto sekä eurooppalaista tuoteluokittelujärjestelmää (EuPCS) koskevat ohjeet ja oppaat. Saatavana on myös uusia lakisääteisiä vaatimuksia käsitteleviä työpajoja ja verkkoseminaareja. Voit myös katsella lyhyitä esittelyanimaatioita.

Information requirements for poison centres notifications

Unique Formula Identifier (UFI)

The European product categorisation system (EuPCS)

How to prepare and submit information to poison centres

Training material

Categories Display