Julkaisut

Julkaisut

Julkaisuissa on tiivistettyä tietoa tietyistä liitteen VIII mukaisista velvollisuuksista.

Yksityiskohtaista tietoa työkaluista, kuten PCN-muodosta, eurooppalaisesta tuoteluokitusjärjestelmästä (EuPCS), ainutkertaisen koostumustunnisteen (UFI) generaattorista ja kemikaaliviraston toimitusportaalista on Työkalut-osiossa.