Smjernice

Smjernice

Prva verzija Smjernica o usklađenim informacijama u vezi s hitnom zdravstvenom intervencijom – Prilog VIII. Uredbi CLP objavljena je u ožujku 2019. nakon službenog savjetovanja s ECHA-inim partnerima, odnosno partnerskim stručnim skupinama, forumom, državama članicama, nadležnim tijelima i Komisijom. Primljeni komentari na nacrt teksta i ECHA-ini odgovori u svakoj fazi savjetovanja dostupni su na službenim stranicama ECHA-e u odjeljku Zatvoreno savjetovanje o smjernicama.

Smjernice za Prilog VIII. podržavaju primjenu Priloga VIII. Uredbi CLP u kojem se navode zahtjevi i područje primjene za podnošenje podataka o opasnim smjesama nadležnim tijelima država članica.

Najnovija verzija smjernica za Prilog VIII. nalazi se u odjeljku Smjernice za Uredbu CLP na službenim stranicama ECHA-e.

Druge važne smjernice obuhvaćaju:

  • Smjernice o označavanju i pakiranju u skladu s Uredbom (EZ) 1272/2008 (CLP) koje se nalaze u odjeljku Smjernice za Uredbu CLP
  • Smjernice o zahtjevima za tvari u proizvodima koje se nalaze u odjeljku Smjernice za Uredbu REACH
  • Smjernice o sastavljanju sigurnosno-tehničkih listova koje se nalaze u odjeljku Smjernice za Uredbu REACH