Izrada i podnošenje prijave centru za kontrolu otrovanja

ECHA-in portal za podneske gornji tekst

IUCLID (Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije) softverska je aplikacija za upravljanje podatcima o intrinzičnim i opasnim svojstvima kemikalija. To je format kojim se koriste regulatorna tijela i kemijska industrija u provedbi različitih regulatornih programa. Format prijave centru za kontrolu otrovanja (format PCN-a) podskup je formata IUCLID i upotrebljava se za pripremu informacija o smjesama razvrstanima s obzirom na opasnosti za zdravlje i fizikalne opasnosti u skladu s člankom 45. Uredbe CLP i njezinim Prilogom VIII.

ECHA-in oblak internetska je usluga kojom se poduzećima sa sjedištem u EU-u omogućuje pripremanje i podnošenje dosjea PCN-a u formatu IUCLID. Kako biste koristili uslugu, prvo morate izraditi račun za ECHA-in portal i prihvatiti uvjete poslovanja. U oblaku se možete jednostavno prebacivati između usluge oblaka IUCLID-a za pripremu dosjea i ECHA-inog portala za podneske za njihovo podnošenje. 

poveznica na ECHA-in portal za podneske

Ključna potpora za pripremu i podnošenje PCN-a

 

Osim s pomoću IUCLID-a u oblaku, dosje PCN-a moguće je pripremiti i izvanmrežno s pomoću računala ili poslužiteljske verzije baze IUCLID 6, preuzete s mrežnog mjesta IUCLID-a. U svojoj radnoj stanici obavezno upotrebljavajte najnoviju verziju baze IUCLID 6. Dosjei izrađeni izvanmrežno mogu se naknadno učitati na portal. 

Na dosjeu se u trenutku podnošenja na portalu primjenjuju automatizirana pravila za validaciju PCN-a, odnosno provjere. Kako biste provjerili svoj dosje prije podnošenja, možete upotrijebiti alat za provjeru u bazi IUCLID. Nakon što dokumentacija prođe validacijske provjere, prijava postaje dostupna relevantnim imenovanim tijelima država članica, koja pristupaju informacijama putem usluge e-dostave ili putem baze podataka za prijavu centru za kontrolu otrovanja.

 

ECHA-in portal za podneske olakšava postupak podnošenja, no svaka država članica sama odlučuje o dodatnim informacijama o nacionalnim sustavima podnošenja, naknadama, kriterijima za prihvaćanje i rokovima. Za više pojedinosti pogledajte glavni dokument „Overview of Member States’ decisions in relation to implementation of Annex VIII to the CLP Regulation” (Pregled odluka država članica u pogledu provedbe Priloga VIII. Uredbi CLP).

 

Poduzeća također mogu učitati i podnijeti prijave u pokusnom okruženju ECHA-ina portala za podneske, kao da se nalaze na službenom portalu. Potpuno korisničko iskustvo omogućuje da se testiraju različiti scenariji podnošenja i da se za dosjee provedu potpune validacijske provjere. Upotrijebite pokusno okruženje kako biste provjerili kako portal funkcionira, pri čemu imenovana tijela i centri za kontrolu otrovanja neće primiti netočne i testne podatke.