Obrazac Prijave centru za kontrolu otrovanja

Format prijave centru za kontrolu otrovanja

Formatom prijave centru za kontrolu otrovanja (engl. poison centre notification (PCN)) strukturiraju se informacije o smjesama razvrstanima s obzirom na opasnosti za zdravlje ili fizikalne opasnosti u skladu s člankom 45. i Prilogom VIII. Uredbi o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Uredba CLP).

Format se temelji na XML-u, kompatibilan je s alatom IUCLID i dostupan je u alatima za pripremu dosjea koje pruža ECHA. Također je dostupan poduzećima u svrhu pripreme vlastitih alata za pripremu dosjea, na primjer pri korištenju usluge integracije između sustava.

Format PCN-a ažurira se na godišnjoj osnovi u skladu s rasporedom objavljivanja IUCLID-a. Format je dostupan kao skup datoteka s definicijama XML sheme (XSD-ovi). U podatkovnom modelu PCN-a prikazana su sva relevantna polja i njihova međusobna povezanost.

Preuzmite najnoviju inačicu u nastavku.

Download PCN format

Version 4.0
  • Version 4.0, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 3.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
  • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5 (draft)

A new version of the IUCLID format is planned to be published on the 24th of April 2023. This information package includes:

  • XSD and Word files for the draft format elements
  • a comparison with version 4.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
  • a change log to indicate the changes made to the documentation and one introductory slide

Ključna potpora za PCN

Ključna potpora za provedbu IT-a

Vodič za format PCN-a i Vodič za format IUCLID-a za razvojne programere dostupni su kako bi se poduzećima pomoglo u izgradnji mehanizama osim alata IUCLID za izradu formata PCN-a za vlastite IT sustave. 

Pogledajte popis pravila za validacijsku provjeru PCN-a relevantnih za prijave centrima za kontrolu otrovanja, koja čine dio alata IUCLID i ECHA-ina portala za podnošenje prijava za provedbu niza automatiziranih provjera.

U alatu IUCLID razmjena informacija o kemikalijama omogućena je putem datoteke formata zip/arhivske datoteke s nastavkom .i6z (IUCLID 6 zip). Informacije se mogu izvesti iz jedne instalacije IUCLID 6 i uvesti u drugu. Ova datoteka sadržava informacije o svim (međusobno) povezanim entitetima alata IUCLID 6 (dokumenti i prilozi) u dobro definiranom i strukturiranom formatu.