Odbor za društveno-gospodarsku analizu

Odbor za socioekonomsku analizu (SEAC) priprema mišljenja ECHA‑e u vezi sa socioekonomskim učinkom mogućih zakonodavnih mjera koje se odnose na kemikalije u sklopu postupaka u skladu s Uredbom REACH navedenih u nastavku. Konačne odluke donosi Europska komisija.

 

Ograničenje 

Odbor procjenjuje socioekonomski učinak predloženog ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište ili uporabe tvari. To uključuje procjenu očitovanja i socioekonomskih analiza koje su podnijele treće strane.
 

Autorizacija 

SEAC procjenjuje socioekonomske čimbenike i dostupnost, prihvatljivost i tehničku izvedivost alternativa povezanih s uporabom tvari nakon podnošenja zahtjeva za davanje autorizacije. Također se procjenjuju doprinosi trećih strana povezani sa zahtjevom.
 

Zahtjevi izvršnog direktora ECHA‑e

Na zahtjev izvršnog direktora ECHA‑e, SEAC daje mišljenja o socioekonomskim pitanjima koja su povezana s bilo kojim drugim aspektima sigurnosti tvari kao takve, u smjesama ili u proizvodima.
SEAC također pruža znanstvenu potporu kako bi se poboljšala suradnja između Zajednice, država članica, međunarodnih organizacija i trećih zemalja u pogledu sigurnosti tvari te aktivno sudjeluje u pružanju tehničke pomoći i aktivnostima izgradnje kapaciteta za ispravno upravljanje kemikalijama u zemljama u razvoju.
 

Sastav

Članove SEAC‑a imenuje Upravni odbor ECHA-e iz redova kandidata koje su predložile države članice, i to na mandat od tri godine koji se može produžiti.