Obavješćivanje o tvarima u artiklima

Sažetak

Uvoznici i proizvođači proizvoda moraju obavijestiti ECHA-u ako su tvari koje navedene na popisu predloženih tvari prisutne u njihovim proizvodima, pod određenim uvjetima.

Rok: Poduzeća moraju prijaviti tvar najkasnije šest mjeseci nakon uvrštenja tvari na popis predloženih tvari.

Informacije koje morate podnijeti uključuju

  • identitet i podatke za kontakt vašeg poduzeća
  • identitet tvari i njezin registracijski broj, ako je dostupan
  • količinski raspon tvari u prijavljenom proizvodu (proizvodima)
  • kratak opis uporabe tvari u proizvodu (proizvodima) i uporabe proizvoda

Savjetujemo vam da ažurirate svoju prijavu ako su se promijenile prethodno dostavljene informacije. Primjeri takvih promjena mogu biti: promjena količinskog raspona, promjene u vezi s proizvodnjom/uvozom različitih proizvoda itd.

Podatci koji nisu povjerljivi o tvarima s popisa predloženih tvari u proizvodima koji su dostupni za široku potrošnju na tržištu EU-a objavljuju se na internetskim stranicama ECHA-e.

Podnošenje prijave

Prijave tvari u proizvodima podnose se putem sustava REACH-IT.

Prije podnošenja morate pripremiti izvješće s pomoću alata IUCLID 6. Možete se ili koristiti samostalnim IUCLID-om instaliranim na lokalnom računalu ili se koristiti besplatnim ECHA-inim uslugama u oblaku koje uvijek imaju najnoviju verziju IUCLID-a u uporabi. Ako želite podnijeti ažuriranu verziju, a nemate IUCLID skup podataka, možete zatražiti preuzimanje svojeg dosjea iz sustava REACH-IT i pretvoriti dosje u IUCLID skup podataka.

Detaljan opis pripreme IUCLID dosjea u potražite u Priručniku „Kako pripremiti prijavu tvari u proizvodima”.

Prijavite se u sustav REACH-IT, otvorite izbornik i odaberite „Tvari u proizvodima > Učitaj dosje IUCLID”

Podnesite prijavu slijedeći upute čarobnjaka. Nakon što podnesete prijavu u sustavu REACH-IT, status njezina podnošenja možete pratiti u sustavu REACH-IT. Ažuriranje vaše prijave trebate započeti na stranici s referentnim brojem u sustavu REACH-IT.
 

Pravna osnova

Članak 7. stavak 2. (Uredba REACH)