REACH-IT

REACH-IT je središnji IT sustav koji industriji, nadležnim tijelima država članica i Europskoj agenciji za kemikalije omogućuje sigurno podnošenje i obradu podataka i dosjea te sigurno upravljanje njima. Svaka od tri navedene strane ima pristup određenim funkcijama sustava REACH-IT koje može koristiti za ispunjavanje svojih obveza na temelju uredbi REACH i CLP. REACH-IT također sadrži siguran komunikacijski kanal za te tri strane, što im pomaže pri koordinaciji, obradi i evaluaciji podataka i dosjea.