Podnošenje izvješća daljnjeg korisnika o razlikama u razvrstavanju

Podnošenje izvješća primjenom alata REACH-IT

Postupak izvješćivanja - vidjeti Priručnik: How to prepare a downstream user report – Kako pripremiti izvješće o daljnjem korisniku. Napominjemo da se obveza izvješćivanja o novoj klasifikaciji odnosi na sve tvari, bez obzira jesu li registrirane ili ne.