Postupak registracije

Proizvođači i uvoznici tvari u količini od jedne tone godišnje ili više moraju prikupiti informacije o svojstvima tih tvari i proslijediti te informacije ECHA-i putem registracijskog dosjea. Prvi korak za registraciju tvari pri ECHA-i je slanje upita. Nakon uspješnog ishoda upita morat ćete zajednički ili pojedinačno pripremiti i podnijeti registraciju pri ECHA-i. Registracija mora biti podnesena zajednički ako istu tvar proizvodi ili stavlja na tržište više trgovačkih društava. Dodatne informacije o registraciji tvari, pojedinačno ili zajednički, mogu se pronaći na ovoj stranici.

 

Priprema i podnošenje upita

Prije registracije, vaša je obveza pripremiti i ECHA-i podnijeti upit za 1.) sve tvari koje nisu u postupnom uvođenju i 2.) tvari u postupnom uvođenju koje nisu prethodno registrirane. Postupak podnošenja upita provodi se prije proizvodnje ili stavljanja na tržište.

Također morate obavijestiti ECHA-u o dodatnim informacijama koje vam trebaju kako biste ažurirali registraciju zbog povećanja tonažnog raspona.

Nakon procjene upita, ECHA će olakšati kontakt između vas i prethodnih i/ili mogućih podnositelja registracija kako bi se omogućila razmjena podataka i zajedničko podnošenje.

Priprema dosjea s upitom pomoću alata IUCLID 

 1. Izradite dosje pomoću najnovije verzije alata IUCLID.
 2. Pomoću dodatka Pomoćnik za provjeru alata IUCLID pronađite nedostaju li neke informacije i pregledajte određena „poslovna pravila".
 3. Podnesite svoj dosje s upitom putem alata REACH-IT.

Za dodatne informacije, pogledajte Priručnik: How to prepare an inquiry dossier – Kako pripremiti dosje s upitom.

 

Priprema i podnošenje zajedničkog podneska

Zajedničko podnošenje provode dva ili više mogućih podnositelja registracije koji proizvode ili stavljaju na tržište istu tvar. Kako bi se pripremili za zajedničko podnošenje, mogući podnositelji registracije obvezni su formirati Forum za razmjenu informacija o tvarima (SIEF) kako bi razmijenili podatke o unutarnjim svojstvima tvari za koju namjeravaju podnijeti zajednički podnesak ECHA-i i složiti se, ako je to moguće, o razvrstavanju i označivanju tvari.

Mogući podnositelji registracije moraju odlučiti tko će biti vodeći podnositelj registracije koji podnosi registraciju mnogo prije registracijskog roka. Subjekti koji zajednički podnose podatke također će podnijeti registracije, ali samo nakon što dosje vodećeg podnositelja registracije uspješno prođe provjeru poslovnih pravila u postupku podnošenja putem alata REACH-IT.

Nakon što ECHA u potpunosti obradi dosje vodećeg podnositelja registracije i potvrdi da je relevantna pristojba za registraciju plaćena, vodeći podnositelj registracije primit će broj registracije. Zajednički podnositelji zasebno će primiti svoje brojeve registracije nakon što ECHA zaključi da su njihovi dosjei potpuni.

 

 

Registracija tvari

Mogući podnositelji registracije tvari (u količini od jedne tone godišnje ili više) moraju sastaviti registracijski dosje i podnijeti ga ECHA-i. Valja napomenuti da svoje registracijske dosjee morate ažurirati čim relevantne informacije postanu dostupne vašoj tvrtki.

Dosje se može pripremiti s pomoću najnovije verzije alata IUCLID i podnijeti putem alata REACH-IT. Međutim, ako ste član zajedničkog podneska (a ne vodeći podnositelj registracije), možete pripremiti svoju registraciju na internetu s pomoću alata REACH-IT.

Priprema i podnošenje dosjea

 1. Pročitajte priručnik: Kako pripremiti registraciju i PPORD dosjee.
 2. Unesite obvezne informacije u IUCLID kako biste ispunili skup podataka o tvari.
 3. Prema potrebi, možete se poslužiti alatom Chesar za provedbu procjene o kemijskoj sigurnosti i izraditi izvješće o kemijskoj sigurnosti (CSR).
 4. Nakon što ispunite skup podataka o tvari, izradite konačni registracijski dosje slijedeći upute „čarobnjaka" za izradu dosjea u alatu IUCLID.
 5. S pomoću dodatka „Pomoćnik za provjeru" alata IUCLID pronađite nedostaju li neke informacije i pregledajte određena „poslovna pravila".
 6. S pomoću dodatka alatu IUCLID za pregled širenja informacija pogledajte koje će informacije iz vašeg dosjea ECHA objaviti.
 7. Upotrijebite dodatak alatu IUCLID za izračun naknade kako biste izračunali naknadu povezanu s vašom registracijom.
 8. Izvezite dosje iz IUCLID-a i podnesite ga putem alata REACH-IT.