Traženje alternativnog naziva kemikalije u smjesama

 

Proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici sa sjedištem u EU-u mogu ECHA-i podnijeti zahtjev za korištenje alternativnog kemijskog naziva. Za potrebe podnošenja zahtjeva za korištenje alternativnog kemijskog naziva u smjesi (smjesama) nije moguće imenovati treću stranu kao zastupnika ni jedinstvenog zastupnika.

Svoj zahtjev morate izraditi s pomoću najnovije verzije IUCLID-a i podnijeti ga putem alata REACH-IT.

ECHA-in priručnik „How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture” (Kako izraditi zahtjev za korištenje alternativnog kemijskog naziva tvari u smjesi) sadržava dodatne upute o načinu izrade i podnošenja zahtjeva.

Ako to izričito ne zatraži ECHA, zahtjevi za korištenje alternativnog kemijskog naziva ne mogu se ažurirati nakon što su podneseni ECHA-i, uključujući smjese na koje se taj zahtjev odnosi. Uvijek provjerite jeste li uključili sve relevantne smjese za koje će se alternativni kemijski naziv koristiti. Svaki naknadni zahtjev za korištenje alternativnog kemijskog naziva u drugim smjesama smatrat će se novim zahtjevom za koji će ECHA naplatiti novu pristojbu.

Priprema zahtjeva

1. Izradite svoj račun u alatu REACH-IT ako ga još nemate.

2. Izradite dosje zahtjeva za alternativni kemijski naziv u IUCLID-u.

U dosjeu je potrebno navesti sljedeće informacije:

  • identitet podnositelja zahtjeva
  • predloženi alternativni kemijski naziv
  • identitet i sastav tvari
  • informacije o razvrstavanju i označivanju tvari
  • trgovački naziv smjese (smjesa) koja sadržava tvar za koju se zahtijeva alternativni kemijski naziv
  • sigurnosno-tehnički list tvari za koju se zahtijeva alternativni kemijski naziv
  • sigurnosno-tehnički list smjese (smjesa) koja sadržava tvar
  • obrazloženje kojim se dokazuje da podnositelj zahtjeva ima komercijalni interes koji treba zaštititi na način da se ne otkrije stvarni naziv tvari te
  • obrazloženje kojim se dokazuje da se korištenjem alternativnog kemijskog naziva zadovoljava potreba osiguranja dovoljno informacija za poduzimanje potrebnih mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te za nadzor nad rizicima koji proizlaze iz rukovanja smjesom.

Predloženi alternativni kemijski naziv može biti naziv kojim se označavaju najvažnije funkcionalne skupine te tvari ili neka alternativna oznaka.

Savjet: Prilikom izvođenja alternativnog naziva preporučuje se upotreba Leksičkog vodiča (Prilog VI., Dio B Direktive o opasnim pripravcima).

Dodatne informacije o načinu izrade dosjea možete pronaći u priručniku „How to prepare a request for use of an alternative chemical name for a substance in a mixture” („Kako izraditi zahtjev za upotrebu alternativnog kemijskog naziva tvari u smjesi”).

3. Dostaviti datoteku izrađenu s pomoću IUCLID-a i potrebne privitke putem alata REACH-IT.

Ako nakon podnošenja zahtjeva ne primite poruku o potvrdi, obratite se ECHA-inoj Službi za pomoć.

Što nakon toga?

Po primitku zahtjeva ECHA će izvršiti provjeru na viruse i provjeru ispunjavanja uvjeta kako bi potvrdila da je dosje potpun i da može ići u daljnju obradu.

Ako dosje prođe provjeru ispunjavanja uvjeta, ECHA će vam ispostaviti račun. Nakon što ECHA zaprimi vašu uplatu, odluka o zahtjevu za uporabu alternativnog naziva bit će vam priopćena u roku od šest tjedana.

Ako ECHA ne prihvati zahtjev za uporabu alternativnog kemijskog naziva ili ako kasnije izmijeni ili povuče odobrenje za uporabu alternativnog kemijskog naziva, moguće je zatražiti preispitivanje odluke. Zahtjev za preispitivanjem potrebno je predati u roku od dva mjeseca od primitka odluke i to putem posebnog internetskog obrasca.

Molimo imajte na umu da će ECHA sve obavijesti vezane uz zahtjev, uključujući i odluku, slati izravno podnositelju zahtjeva putem sustava REACH-IT za razmjenu poruka.

Zahtjev za preispitivanjem odluke o uporabi alternativnog kemijskog naziva