PPORD

Sažetak

Ako je vaša tvar predmet istraživanja i razvoja usmjerenog prema proizvodu i procesu (PPORD), možete podnijeti prijavu PPORD-a agenciji ECHA kako biste bili izuzeti od obveze za registracijom.

Prvo morate biti prijavljeni u sustavu REACH-IT.

Pripremite prijavu s pomoću najnovije verzije softverske aplikacije IUCLID i podnesite je putem alata REACH-IT.

Priprema i podnošenje dosjea

  1. Pročitajte priručnik: Kako pripremiti registraciju i PPORD dosjee. 
  2. U aplikaciji IUCLID kreirajte svoj dosje za prijavu PPPORD-a.
  3. S pomoću dodatka „Pomoćnik za provjeru" alata IUCLID pronađite nedostaju li neke informacije i pregledajte određena „poslovna pravila".
  4. S pomoću dodatka za izračun naknade u aplikaciji IUCLID unaprijed ustanovite iznos naknade koji se odnosi na vaš dosje za prijavu PPORD-a.
  5. Dostavite svoj dosje za prijavu PPORD-a putem alata REACH-IT.

Postupne upute možete pronaći u tekstovima za pomoć unutar alata REACH-IT.

Kada provjeri potpunost podataka te po primitku odgovarajuće naknade za prijavu PPORD-a, ECHA će vam dostaviti broj prijave.

Priprema i podnošenje dosjea za zahtjev za produljenje PPORD-a

Zahtjev za produljenje PPORD-a kreira se kao spontano ažuriranje trenutačne prijave u aplikaciji IUCLID te se zatim podnosi putem alata REACH-IT.

Napomena: molimo predajte zahtjev barem četiri mjeseca prije isteka vašeg izuzeća i platite naknadu u roku od 30 dana kako biste bili sigurni da će Agencija na vrijeme obraditi zahtjev prije isteka.

Kod pripreme svog dosjea u IUCLID-u, molimo slijedite upute iz priručnika: Kako pripremiti registraciju i PPORD dosjee.