Ghiduri

Ghiduri

Prima versiune a Ghidului privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea – anexa VIII la CLP a fost publicată în martie 2019, în urma unei consultări formale cu partenerii ECHA, și anume grupul de experți parteneri, forumul, autoritățile competente din statele membre și Comisia. Proiectele de comentarii la text primite și răspunsurile ECHA din faza inițială a consultării sunt disponibile pe site-ul ECHA în secțiunea Consultări închise privind ghidurile.

Ghidul din anexa VIII susține punerea în aplicare a anexei VIII la Regulamentul CLP, care stabilește cerințele și domeniul de aplicare pentru transmiterea informațiilor privind amestecurile periculoase către organismele desemnate din statele membre.

Ultima versiune a Ghidului din anexa VIII se află în secțiunea Ghidul CLP de pe site-ul ECHA.

Alte ghiduri relevante sunt:

  • Ghidul privind etichetarea și ambalarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, inclus în Ghidul conform CLP
  • Ghidul cerințelor pentru substanțele din articole, inclus în Ghidul conform REACH
  • Ghidul privind redactarea fișelor cu date de securitate, inclus în Ghidul conform REACH